Till innehåll på sidan

Beredskap för radiologiska och nukleära olyckor

MSB samordnar beredskapsplanläggningen vid kärntekniska olyckor och utövar tillsyn över den regionala beredskapsplaneringen.

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.

Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.
MSB ska verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken. MSB har samordningsansvaret för organisation, alarmering, ledning, samband, information, utrymning, utbildning, övning och utveckling av beredskapen.

Myndigheten samordnar planeringen på regional nivå för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser.

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan