Till innehåll på sidan

Släckutrustning: stöd till dig som ger råd

Hur och var ska brandskyddsutrustning placeras, testas och skötas? Här hittar du information och rekommendationer för dig som ska ge råd och stöd till privatpersoner. Rekommendationerna är ett samarbete mellan MSB, Boverket, räddningstjänster, Fastighetsägarna Sverige, Svebra, Brandvarnaregruppen och Svenska brandskyddsföreningen.

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Bra släckutrustning för hemmet är sexkilos pulversläckare och brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Brandfilten lämpar sig för släckning av bränder i mindre föremål, så som i kläder, i grytor eller i en begränsad del av en möbel.

Brandskydd i bostäder – för dig som ger råd

Bakgrund och information till dig som ger råd

Pulversläckare

Sedan år 2000 har de gemensamma rekommendationerna för brandsläckare i bostäder varit sexkilos kg pulver. Släckare som inte står på entrévåningen bör stå intill trappa om det är flera våningar i bostaden.

Alla pulversläckare går dessutom att använda i elektrisk utrustning och är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus. Pulver har också en god förmåga att komma runt i vinklar och vrår i rummet. Det transporteras helt enkelt runt med hjälp av luftrörelserna i brandrummet.

Majoriteten av alla handbrandsläckare är röda. Röd är även den färg som tillåts i standarden för egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder för handbrandsläckare (SS-EN 3-7:2004+A1:2007). Det finns designade brandsläckare, och om man för hemmabruk väljer en sådan släckare är det viktigt att den i alla aspekter, utom färgval, uppfyller kraven enligt nämnda standard. Det är inte minst viktigt att instruktionstexten tydligt kontrasterar mot aktuell bakgrundsfärg.

Storlek på pulversläckare: minst sex kilo

På frågan om mindre släckare kan räcka är svaret att vi rekommenderar minst en sex kilo pulversläckare för bostaden. Orsaken till det är att med den storleken på släckare har även ovana personer har goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Saneringskostnaderna är ett överkomligt problem. Nackdelen med pulversläckare är att de smutsar ner. Men smutsigt blir det även när det brinner. Det gäller därför att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst.
I allmänhet är det bättre att använda pulversläckare vid en mindre brand och ta saneringskostnaden istället för att ta en större brandskada. Den europeiska standarden som en pulversläckare ska vara märkt med är SS-EN 3-7.

Effektivitetsklassen beskriver hur stor brand av olika typer handbrandsläckaren kan klara av att släcka. 43A betyder ett provbål med staplade trästavar som är 4,3 meter långt. 233B betyder ett fat med en viss mängd brandfarlig vätska och en bestämd diameter. Sista bokstaven i effektivitetsklassen ovan (C) innebär att släckaren även kan användas vid bränder i gas.

Kontroll av  pulversläckare

Det finns en standard för underhåll av brandsläckare, SS 3656. I denna standard finns rekommendationer för intervall och omfattning av underhåll på olika typer av släckare. I standarden finns angivit olika typer av service för handbrandsläckare och dessa skiljer sig åt i rekommenderade tidsintervall, omfattning och utförande. Den rutinkontroll som innehavaren kan göra omfattas av rekommendationerna ovan, i övrigt hänvisas till tillverkarens anvisningar om skötsel och service.

Brandfilt i bostäder

I första hand bör man ha minst sex kilo pulversläckare hemma. Men vi rekommenderar även att man har brandfilt. Det finns brandfiltar med designade höljen. Om man för hemmabruk väljer en sådan brandfilt är det viktigt att den i alla aspekter, utom färgval, uppfyller kraven enligt den europeiska standarden SS-EN 1869 och dess avsedda funktion. Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa. 

Information till privatpersoner

Pulversläckare

 • Ha pulversläckare i din bostad.
 • Placera släckare på synlig plats, gärna i bostadens entré.
 • Har du stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare.
 • Har du stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Till exempel en på varje våning.
 • Placera släckare på synlig plats, gärna vid entréer som till exempel en groventré eller ut till en altan.
 • Släckare ska inte vara blockerade, utan lättillgängliga.
 • Ställ släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.
 • Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7.

Storlek på pulversläckare: minst sex kilo

Med sex kilo pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad. Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek.

Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en sex kilo pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

Kontroll av  pulversläckare

Kontrollera din pulversläckare:

 • Tryckmätaren ska stå på grönt.
 • Slangen ska vara hel.
 • Plomberingen ska sitta kvar.
 • Följ anvisningar från tillverkaren. 

Kontrollera din egen släckare regelbundet genom att kolla att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel, att den är plomberad och att den inte är skadad. Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och service.

Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt den lite.

Brandfilt i bostäder

 • Ha brandfilt i din bostad.
 • Placera brandfilten nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Ha en brandfilt på varje våningsplan. 

Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen. Ha en brandfilt på varje våning. Gärna nära kök då de flesta bränder startar där.  En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek. En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan