Till innehåll på sidan

Kostnadsnyttokvoterna för brandskydd

Kostnadsnyttokvoterna för brandvarnare är över tio för villa, radhus och flerbostadshus. Det innebär att brandvarnare är klart samhällsekonomiskt lönsamma. När det gäller sprinkler i särskilda boenden för äldre är kvoterna mellan nytta och kostnad högre än i tidigare svenska studier och sprinkler har alltså blivit lönsammare.

Brandskydd i bostäder

I rapporten kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder har tidigare kostnadsnyttostudier för brandvarnare och handbrandsläckare uppdaterats. I rapporten beskrivs nya beräkningar av samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalyser (cost-benefitanalyser). Huvudsyftet är att uppdatera tidigare gjorda kostnadsnyttostudier för brandvarnare och handbrandsläckare.

 Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäderI samband med detta har även en litteraturstudie gjorts för att sammanställa evidens över dessa brandskydd. Bakgrunden till rapporten är ett behov av samhällsekonomiskt underlag till regeringsuppdraget Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer som MSB har genomfört.

Sprinkler i särskilda boenden för äldre

Kvoterna mellan nytta och kostnad är högre än i tidigare svenska studier, där nyttan var ungefär lika med kostnaden, och sprinkler har således blivit lönsammare. Det beror till stor del på att kostnaderna har minskat genom att man nu kan använda boendesprinkler som är billigare att installera än traditionella sprinkler.

Rapporten kostnadsnyttoanalyser: sprinkler i särskilda boenden för äldre

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan