Till innehåll på sidan

Automatiska släcksystem

MSB driver inget generellt krav på sprinkler i bostäder. Däremot är det positivt att Boverket förde in krav på automatiskt släcksystem i särskilda boenden (verksamhetsklass 5B) i de byggregler som trädde i kraft den 1 januari 2012 (BBR19).

Antalet svenska kommuner som installerar boendesprinkler i särskilda boenden ökar år från år. Motiven är att de krav på byggnadstekniskt brandskydd som gäller i särskilda boenden som byggts före 2012 inte anses vara tillräckligt. Miljön blir kritisk för den person som befinner sig i brandrummet efter bara några få minuter. MSB anser därmed att någon form av aktivt släcksystem behövs om de boende är oförmögna att själva utrymma och inte snabbt kan få hjälp av utbildad personal.

Boendesprinkler

Det finns sedan 2009 en nordisk standard (INSTA 900-1) om boendesprinkler (utförande, installation och underhåll). I Sverige heter denna standard SS 883001:2009. Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en motsvarande standard för länder i Europa.

MSB anser att boendesprinkler inte aktiveras tillräckligt snabbt för att ge en tidig varning. Därför behöver ett boendesprinklersystem kompletteras med anordning för tidigt varning, till exempel brandvarnare, i vanliga bostäder.

Inom det nordiska standardiseringssamarbetet pågår även arbete med att ta fram en standard för vattendimmunstycken. Den standarden kommer att få beteckningen INSTA 900-3. Denna standard gäller endast för testning av munstycken och hänvisar till INSTA 900-1 när det gäller utförande, installation och underhåll av hela systemet.

Mobila släcksystem

De finns lätt monterbara släcksystemen som är avsedda för bostäder där de boende inte kan utrymma utan hjälp och där det saknas andra tillräckliga skyddsåtgärder. Systemen aktiveras med både rök- och värmedetektorer och avger även en signal för att varna de boende och folk utanför lägenheten vid rökutveckling. När systemet aktiveras sprids en finfördelad vattendimma i rummet som har till uppgift att antingen släcka branden eller hålla den under kontroll till dess att hjälp kommer. Systemet har en varaktighet på cirka 15 minuter och kan kopplas till till exempel trygghetslarm.

Det är viktigt att understryka att mobila släcksystem med vattendimma inte kan användas för att kompensera dåligt byggnadstekniskt brandskydd. De kan heller inte ersätta sprinkler (boendesprinkler) i byggnader där det behövs ett heltäckande automatiskt släcksystem.

I Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd finns exempel på tillfällen då mobila släcksystem är användbara och har använts.

Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd

Andra byggnader

MSB driver inga generella krav på sprinkler, men vet samtidigt att sprinkler har räddat stora värden i bland annat varuhus. Det är en vanlig lösning i analytisk dimensionering enligt byggreglerna då öppen planlösning och stora lokaler önskas där brand och rök snabbt kan få stor spridning.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan