Till innehåll på sidan

Riktade kommunikationsinsatser om brandskydd

Riktade kommunikationsinsater är ett samlingsbegrepp för olika sätt att nå ut med budskap om brandskydd till olika målgrupper.

Vägledning underlättar att komma igång

Hembesök, medverkan vid arrangemang och vidareinformatörer är alla exempel på riktat kommunikationsarbete.

Som en hjälp att börja arbeta med planerad kommunikation finns vägledningen Att kommunicera brandskydd. Den ger inspiration och stöd till olika former av uppsökande arbetet på lokal nivå. Här finns handfasta råd om planering, genomförande och uppföljning.

Fokus på gemensamma budskap

Oavsett val av insats är viktigt att hålla budskapen enkla och fokusera på budskap om de vanligaste brandriskerna, rätt brandskydd och rätt agerande.

Målgruppen för vägledningen är i första hand räddningstjänsten, men även andra kan inspireras. Den kan också vara en utgångspunkt i samarbete mellan olika aktörer.

Att kommunicera brandskydd är skriven av Räddningstjänsten Syd på uppdrag av MSB och den ingår i Aktiv mot brand.

Att kommunicera brandskydd: vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Bakgrund

Riktade kommunikationsinsatser ingår i samarbetet och varumärket Aktiv mot brand som har sin utgångspunkt i Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Senast granskad: 7 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan