Till innehåll på sidan

Om kampanjen

Aktiv mot brand-kampanjen vill både påverka privatpersoner att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma och få fler att testa brandvarnaren regelbundet.

Kampanjen är en långsiktig satsning och startade 2012. Olika lokala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt arbetar med brandskydd i bostäder kan delta.

Gemensamt material och budskap är en styrka

Alla organisationer som ansluter sig till kampanjen kan använda det gemensamma material som MSB tar fram utifrån aktuell problembild. Ju fler vi är som använder samma budskap samtidigt desto större blir effekten.

Brandvarnardagen, 1 december, är den årliga kampanjdagen och då sker aktiviteter lokalt, regionalt och nationellt. Kampanjen aktualiseras också vid terminsstart för studenter.

Anpassa efter egna ambitioner och förutsättningar

Medverkande organisationer väljer själva vilka aktiviteter som passar dem. Innehållet i kampanjen kan användas i räddningstjänsternas uppgift med information och rådgivning och bostadsbolagens introduktioner för nya hyresgäster.

Bakgrund

Kampanjen har arbetats fram tillsammans med Räddningstjänsterna, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk försäkring, Fastighetsägarna Sverige, Länsstyrelserna och MSB.

Den ingår i samarbetet och varumärket Aktiv mot brand som har sin utgångspunkt i Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Senast granskad: 7 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan