Till innehåll på sidan

Individanpassat brandskydd

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det innebär nya förutsättningar för brandskyddet.

När fler bor kvar hemma ökar behovet av anpassning

Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i bostäder förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet om det börjar brinna.

I de fall när individen inte har förmåga att skydda sig mot brand behöver samhället hjälpa till. Brandskyddet i bostaden behöver anpassas till individens behov. Ska samhället kunna möta behovet behövs politisk förankring och samarbete mellan förvaltningar i kommunen.

Starta dialogen med film

Ett sätt att skapa en medvetenhet och väcka ett intresse är att visa filmen om individanpassat brandskydd. Den sammanfattar frågan och innehållet i vägledningen Brandsäker bostad för alla.

Vägledning för att komma igång med arbetet

Vägledningen Brandsäker bostad för alla är ett stöd för kommuner och andra aktörer att hitta ett arbetssätt för att individanpassa brandskyddet. Den ger exempel på olika arbetsmetoder och förutsättningar att ta hänsyn till för att underlätta planering, genomförande och uppföljning. Syftet är att uppnå brandsäkra bostäder för alla i samhället.

Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd

Kartläggning om hur arbetet går

MSB har beställt en nationell kartläggning av hur Sveriges kommuner arbetar med att anpassa brandskyddet efter individens behov. Filmen presenterar några resultat från studien.

Läs mer om kartläggningen

Bakgrund

Individanpassat brandskydd är ett av tre områden inom Aktiv mot brand. Aktiv mot brand är både ett samarbete och ett varumärke som har sin utgångspunkt i Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Senast granskad: 7 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan