Till innehåll på sidan

Filmer och material om brandskydd

Vi vill att alla som bor i Sverige ska ha grundläggande kunskaper om brandskydd. Var och en ska kunna skydda sig och agera om brand bryter ut. Film är ett sätt att lära ut livsviktig kunskap.

Filmer och material om utrymning från olika bostäder

Svenska

Filmerna handlar om utrymning från villa och lägenhet. De är översatta till sju språk. Till filmerna finns också handledning och övningar.

Serbiska, kroatiska och bosniska

Somaliska

Persiska

Engelska

Finska

Arabiska

Animerade instruktionsfilmer som visar Rädda-Varna-Larma-Släck (R-V-L-S)

Instruktionsfilmerna går igenom konceptet R-V-L-S och kan användas oavsett vilket språk målgruppen talar.

Det finns två versioner: flerbostadshus och anläggningsboende. Filmerna kan ses i sin helhet, men de finns också uppdelade per avsnitt där du kan se de olika delarna var för sig. Till filmerna finns en handledning.

Brandskyddet i flerbostadshus och på hotell, vandrarhem och anläggningsboende är utformat på olika sätt. Skillnaden påverkar hur den som bor där ska agera om brand bryter ut. Filmerna går igenom vad som gäller.

Handledning till filmernaR-V-L-S konceptet

R-V-L-S begreppen var för sig

Råd till privatpersoner - Brandsäkerhet i hemmet

Här hittar du mer information om brandsäkerhet i hemmet

Fakta

  • Vid gemensamt boende är det många som bor på en mindre yta och delar kök. Detta är risker som ökar sannolikheten för att det ska börja brinna.
  • Vid en brand är det viktigt att varna alla som är i fara och utrymma fastigheten.
  • Brinner det i din lägenhet så gäller det att utrymma.
  • Är trapphuset rökfyllt, det brinner hos någon annan, ska du stänga in dig i lägenheten. En lägenhetsdörr klarar av att stå emot en brand i minst 30 minuter.
  • Räddningstjänsten rycker ut till cirka 6000 bostadsbränder per år.
  • Omkring 1000 skadas och cirka 100 dör varje år.

Senast granskad: 28 februari 2022

Till toppen av sidan