Till innehåll på sidan

Batteriladdning

Vid laddning av batterier kan vätgas bildas. Vätgas är en brandfarlig gas som lätt kan antändas i blandning med luft och orsaka explosion. Det är därför viktigt att en laddningsstation för batterier eller annan batterianläggning utformas med god ventilation för att vädra bort den vätgas som bildas.

  • För stationära batterier finns standarden SS-EN 50272-2, Laddningsbara batterier och batterianläggningar – Säkerhet – Del 2: Stationära batterier.
  • För utformning av laddningsstationer för truckar finns standarden SS-EN 62485-3, Laddningsbara batterier och batterianläggningar – Säkerhet – Del 3: Traktionsbatterier.

En batterianläggning som utformas enligt någon av dessa standarder anses ha tillräckligt god ventilation för att risken för explosiv gasblandning kan anses vara tillräckligt liten. Inget klassat område uppstår då heller i anslutning till anläggningen.

Explosionsfarlig miljö (ATEX)

Standarderna omfattar även skydd mot elchock och kortslutning, åtgärder mot risker med elektrolyt, märkning och transport av batterier med mera. Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om blybatterier, AFS 1988:4.

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1988) - Blybatterier

Senast granskad: 3 juni 2019

Till toppen av sidan