Till innehåll på sidan

Om MSB:s arbete med informationspåverkan

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för målen för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Att möta informationspåverkan - handbok för kommunikatörer6 tips - tänk på det här när du bedömer informationEnligt MSB:s regleringsbrev ska myndigheten ”ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige”. I uppdraget ingår också att ”genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området”.

MSB fokuserar arbetet främst på informationspåverkan och påverkanskampanjer från främmande makt och från islamistiska extremister.

En grundläggande princip i arbetet med att möta informations­påverkan handlar om att värna den fria debatten, yttrandefrihetens principer och det demokratiska samtalet.

MSB definierar informationspåverkan så här:
”Aktiviteter som genomförs av främmande makt, eller antagonistiska aktörer, i syfte att påverka olika målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Informationspåverkan utnyttjar samhällets sårbarhet och kan utmana befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter eller andra nationella intressen.”

Exempel på arbete som MSB genomför med att identifiera, analysera och möta informationspåverkan

Omvärldsbevakar (identifierar):

 • Sårbarheter i Sverige (allmänheten, samhällsviktig verksamhet)
 • Främmande makters kanaler och informationspåverkansaktiviteter

Analyserar (förstår):

 • Konsekvenserna av sårbarheter och påverkansaktiviteter
 • Berörda svenska aktörer
 • Behov av motåtgärder (proaktivt/reaktivt)
 • Producerar lägesbilder och rapporter

Möter:

 • Larmar, informerar och utbildar
 • Bedriver samordning
 • Informationssamordnar
 • Operativ kommunikation – även MSB kommer aktivt kommunicera korrekt information och föra ut budskap för att motverka missuppfattningar och spridning av felaktiga uppgifter.
 • Ger expertstöd till ansvariga eller drabbade aktörer
 • Stärker medvetenhet och förmåga hos ansvariga aktörer
 • Ökar medvetenhet hos allmänheten
 • Inriktar forskning och studier i samhället
 • Tillgängliggör relevant information för allmänhet och aktörer

Senast granskad: 5 mars 2021

Till toppen av sidan