Till innehåll på sidan

MSB kontaktpunkt gentemot anhöriga och överlevande från M/S Estonias förlisning

MSB är statens kontaktpunkt för anhöriga och överlevande från M/S Estonias förlisning och kontaktrollen innebär i huvudsak att besvara frågor och bereda ärenden som inkommer rörande förlisningen och de utredningar som följde.

Haveriutredningen av M/S Estonias förlisning togs fram av en gemensam kommission med representanter från Estland, Finland och Sverige, JAIC.

Den svenska översättningen av haverirapporten (pdf)

Gravfrid

Vraket efter M/S Estonia och ett koordinatsatt område i Östersjön betraktas som ett sista vilorum för de som omkom i katastrofen. Verksamhet som stör offrens sista vilorum ska enligt överenskommelsen mellan Estland, Finland och Sverige kriminaliseras (gravfrid). Att störa gravfriden är straffbart enligt lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget M/S Estonia.

Minnesceremoni

Under 2019 hedrades offren i Estoniakatastrofen i en minnesceremoni som arrangerades av MSB. Med anledning av 25-årsminnet beviljades två anhörigorganisationer, SEA (Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga) samt FAE (Föreningen anhöriga Estonia, Lindesberg) ekonomiskt bidrag från MSB.
25 år sedan Estoniakatastrofen – MSB hedrar offren

Aktuellt

Utrikesministrarna i Estland, Finland och Sverige uttalade sig den 28 september 2020 om att de gemensamt ska bedöma alla eventuella betydande nya uppgifter om katastrofen med M/S Estonia som inte har rapporterats tidigare

Gemensamt uttalande av utrikesministrarna i Estland, Finland och Sverige på regeringens webbplats

Senast granskad: 28 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan