Till innehåll på sidan

Resurssamordning

Givarformulär MSB

Kontaktuppgifter

Privat eller företag
Säljer eller utan kostnad

Jag kan bidra med...

Personlig skyddsutrustning

Desinfektion och annan medicinsk utrustning

Transporter

Personal

Lokaler

Vatten/sanitet

Livsmedel

Övrigt

Slutför registreringen

Så behandlas dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar ifrån dig kommer behandlas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Dina uppgifter behandlas i syfte att ta emot resurserbjudanden i samband med Covid-19 hanteringen och mäkla dessa till relevanta aktörer, vilket innebär att de som efterfrågar en resurs kan se person/kontaktuppgifterna för att kunna kontakta dig. De uppgifter som anmäls in kan efter krisen är avklarad, användas för att utvärdera det sätt som krisen hanterades på.

Mer utförlig information om MSB:s personuppgiftshantering finns där du startade formuläret.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

 

 

Senast granskad: 11 maj 2020

Till toppen av sidan