Till innehåll på sidan

Teknik som stödjer samverkan och ledning

MSB utvecklar och erbjuder olika lednings- och beslutsstödsystem som underlättar aktörernas förmåga att leda, fatta beslut och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser.

Lednings- och beslutsstödsystem behövs för att utveckla tvärsektoriell samverkan och stärka krisledningsförmågan inom och mellan lokal, regional och nationell nivå.

Väl fungerande system är väsentliga för effektiva insatser och kommunikation mellan aktörer vid olyckor, kriser och andra händelser.

 • Vägledning för säker och robust samverkan

  MSB har i samverkan med Försvarsmakten utarbetat "Vägledning för säker och robust samverkan" som ska vara ett stöd för säker och robust kommunikation mellan aktörer.

  Vägledningen beskriver på en övergripande nivå vad säker och robust samverkan omfattar och varför aspekterna är viktiga.

  Vägledningen ska fungera som ett stöd när respektive aktör ska identifiera vilka verktyg som ska användas i aktörsgemensamma samverkan.

  Alla aktörer som har ett ansvar vid en samhällsstörning och som behöv

  Vägledning för säker och robust samverkan

   

Exempel på tekniska verktyg och beslutsstöd är WIS, RIB, LUPP och Rakel.

Senast granskad: 13 maj 2019

Till toppen av sidan