Till innehåll på sidan

Räddningscentral

Räddningscentraler utgör stommen i räddningstjänstens ledningssystem. De utformas och utrustas med utgångspunkt i att de bakre ledningsfunktionerna för kommunal räddningstjänst ska kunna utföra sina uppgifter under alla de situationer och förhållanden som är relevanta med hänsyn till den risk- och hotbildsvariation som förekommer i en kommun.

MSB:s stöd till räddningscentraler

MSB har uppdraget att stödja samhällets räddningsorgan när det gäller utveckling av organisation, ledning och ledningsmetoder. Målet är att det under svåra påfrestningar på samhället, går att leda egen verksamhet och samverka med andra viktiga aktörer, exempelvis polisen, hälso- och sjukvården samt andra kommunala förvaltningar.

MSB stödjer åtgärder som stärker räddningstjänstens ledningsförmåga. Stöd ges genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag till tekniska åtgärder som kan vidtas för att stärka ledningsförmågan och säkerställa robusta ledningsfunktioner.

MSB kan lämna bidrag med maximalt 50 procent av kostnaden för åtgärder i den tekniska infrastrukturen som bidrar till att öka räddningstjänstens ledningsförmåga.

Åtgärder som är berättigade till bidrag

Exempel på tekniska åtgärder som höjer ledningsförmågan i kommunen

  • Lokaler för ledning och tekniska installationer
  • Strömförsörjning
  • Tele/Data/IT
  • Rakel
  • Övrigt samband

Ansökan om stöd

Kommunen skickar in en ansökan om stöd till respektive länsstyrelse, för vidarebefordran till MSB .

Därefter vidtar en inventering och behovsanalys av räddningstjänsten som utgör grunden för de framtida åtgärderna. 

Fakta

I det kommunala handlingsprogrammet ska det anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser.

Faktablad om lokal ledningsförmåga

Senast granskad: 14 maj 2019

Till toppen av sidan