Till innehåll på sidan

Myndigheters ledningsplatser

Varje central myndighet har en ledningsplats för att kunna leda verksamhet inom sitt ansvarsområde och för att kunna samverka med andra myndigheter och aktörer på olika nivåer.

I myndigheters ledningsplatser ingår även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.

MSB:s stöd till centrala myndigheter

MSB stödjer åtgärder som stärker ledningsförmågan vid centrala myndigheter. Stöd ges enligt planeringsprocessen genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag till tekniska åtgärder som kan vidtas för att stärka ledningsförmågan och säkerställa robusta ledningsfunktioner. 

Vilka åtgärder är berättigade till bidrag?

MSB bidrar till investeringar i tekniska förstärkningsåtgärder som ökar myndigheters ledningsförmåga.

Stödet riktar sig till nedanstående kategorier

  • Lokaler för ledning och tekniska installationer
  • Strömförsörjning
  • Telefonisystem
  • Rakel
  • Data/IT
  • Övrigt samband

Hur ansöker man om stöd?

Myndigheten skickar in en ansökan om stöd till MSB. Till ansökan bifogas eventuella inriktningsbeslut i ärendet. Därefter vidtar en inventering och behovsanalys av myndigheten som utgör grunden för de framtida åtgärderna.

Kontakt

Lars Berg
010-240 52 41
070-565 36 40

Senast granskad: 15 maj 2019

Till toppen av sidan