Till innehåll på sidan

Landstingets ledningsplats

Landstingets regionala ledningsplats är det ställe varifrån landstingsledningen under normala och under allvarliga händelser leder och samordnar sin verksamhet. Inom landstinget kan det även finnas lokala ledningsplatser på akutsjukhusen.

Faktablad om landstingets ledningsförmåga

I landstingets ledningsplatser ingår även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.

MSB:s stöd till landstingens ledningsplatser

MSB stödjer åtgärder som stärker ledningsförmågan inom landstingen. Stöd ges genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag till tekniska åtgärder som kan vidtas för att stärka ledningsförmågan och säkerställa robusta ledningsfunktioner. Arbetet bedrivs i samverkan med Socialstyrelsen.

MSB kan lämna bidrag med maximalt 50 procent av kostnaden för åtgärder i den tekniska infrastrukturen som bidrar till att öka ledningsförmågan i kommunen.

Vilka åtgärder är berättigade till bidrag?

MSB bidrar till investeringar i tekniska förstärkningsåtgärder som ökar landstingets ledningsförmåga vid en allvarlig händelse. Stödet riktar sig till nedanstående kategorier

  • Lokaler för ledning och tekniska installationer
  • Strömförsörjning
  • Rakel
  • Data/IT
  • Övrigt samband

De åtgärder som behövs för de regionala noderna prioriteras.

Exempel på detta kan vara elsystem och redundanta samt uthålliga tele- och data- kommunikationer mellan landstingens ledningsplatser och samverkande aktörer, robust informationstjänst för allmänhetens behov, mm.

Hur ansöker man om stöd?

Landstinget skickar in en ansökan om stöd till MSB.

Till ansökan bifogas eventuella inriktningsbeslut i ärendet. Därefter vidtar en inventering och behovsanalys av landstinget som utgör grunden för de framtida åtgärderna.

Kontakt

Lars Berg
010-240 52 41
070-565 36 40

Senast granskad: 14 maj 2019

Till toppen av sidan