Till innehåll på sidan

Elmiljö i anläggningar för räddningstjänst och befolkningsskydd

Tekniska lösningar för EMP-skydd samt principer för utformning med hänsyn till EMC. Elmiljöhandboken vänder sig i första hand till projektörer av anläggningar inom MSB:s ansvarsområde.

Avsikten är att utredare i förstudie och åtgärdsförslag ska kunna hänvisa till handboken beträffande nivåer och utförande av elmiljöåtgärder, och att projektörer därefter med hjälp av handboken ska kunna utforma korrekta bygghandlingar för aktuella projekt.

Elmiljö i anläggningar för räddningstjänst

Senast granskad: 15 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan