Till innehåll på sidan

Om Projekt Ledning och samverkan 2012-2014

Projekt Ledning och samverkan är en av MSB:s största satsningar under åren 2012-2014. Det involverade fler än 70 aktörer inom området samhällsskydd och beredskap, både praktiker och forskare.

Målet var att ta fram gemensamma grunder för ledning och samverkan som ska bidra till att utveckla samhällets förmåga att hantera samhällsstörningar.

Aktörer inom området samhällsskydd och beredskap deltog i arbetet. Det var myndigheter inklusive länsstyrelser som omnämns i krisberedskapsförordningen (Förordning 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap) och representanter för kommuner och landsting. Projektet samarbetade även med en del andra organisationer som till exempel Försvarsmakten, Sveriges Radio, SOS Alarm samt högskolor och universitet. Arbetet bedrevs i workshops, seminarier och arbetsinternat. Resultatet sändes på remiss till aktörerna under september - oktober 2014.

Resultatet sammanställdes i dokumentet Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Material framtaget inom ramen för Projekt Ledning och samverkan

Brister i hanteringen av olyckor och kriser, 2013

Nulägesbeskrivning teknik och system, 2013

Delprojektens slutleveranser - augusti 2014

Senast granskad: 16 maj 2019

Till toppen av sidan