Till innehåll på sidan

Om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning är ett nationellt gemensamt arbetssätt vid samhällsstörningar.

Vid samhällsstörningar involveras många aktörer. När vi analyserar inträffade händelser och övningar ser vi att aktörerna är bra på att, var för sig, lösa sina uppgifter och att kommunicera med allmänheten.

Det som brister är det aktörsgemensamma. Det finns många utmaningar kring hur vi kontaktar varandra, delar information och analyserar händelser, samt inriktar åtgärder och resurser mot ett gemensamt mål.

Därför har MSB, tillsammans med ett stort antal samhällsaktörer, tagit fram Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

De beskriver:

  • Utgångspunkterna – samhällets skyddsvärden, det som ska skyddas i samhället.
  • Brister och utvecklingsbehov på området som identifierats.
  • Tankemodell och centrala termer.
  • Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar och de principer och regelverk som aktörer behöver känna till vid hantering av samhällsstörningar.

De gemensamma grunderna innehåller även förhållningssätt och arbetssätt, det vi kallar "sätt att tänka och sätt att göra" för att öka förmågan att tillsammans hantera samhällsstörningar.

På sikt ska effekterna av gemensamma förhållnings- och arbetssätt bidra till ett säkrare samhälle och minskat lidande för den enskilde genom effektivare hantering av samhällsstörningar.

Ett aktörsgemensamt språk för att förstå varandra

En viktig grund för att samverkan ska fungera är att man använder vissa grundläggande termer på samma sätt.

Den aktörsgemensamma ordlistan

Vägledningar för tillämpning

MSB har sedan 2015 tagit fram en rad vägledningar för att aktörer ska kunna tillämpa de gemensamma grunderna samt utbildningsmaterial Utöver detta finns det utbildnignsmaterial, filmer, informationsblad och ett nyhetsbrev att prenumerera på.

MSB ger också stöd till implementeringen hos aktörerna genom utbildningsinsatser och processtöd.

Bakgrund i ett omfattande samarbetsprojekt

Degemensamma grunderna baseras på både praktisk erfarenhet och forskning och togs fram i ett projekt i samverkan med ett 70-tal aktörer mellan åren 2012 och 2014.

 

Prenumerera på nyhetsbrev om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan