Till innehåll på sidan

Webbsända seminarier om Gemensamma grunder

Här kan du i ta del av inspelade versioner av de webbsända seminarierna om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Övergripande presentation av Gemensamma grunder för samverkan och ledning

En inspelad version med övergripande information om Gemensamma grunder.

Att uppnå inriktning och samordning

Webbinarium om att uppnå inriktning och samordning utifrån Gemensamma grunder för samverkan och ledning. Varför togs grunderna fram, vad innehåller de och vilka effekter vill man uppnå med grunderna?

Inriktnings och samordningsfunktion

Webbinariet är grundläggande och syftar till att förtydliga vad aktörsgemensamma former innebär i praktiken. Vi går igenom vad en inriktnings- och samordningsfunktion innebär, vilka som kan delta och vad som styr sammansättningen av representanter samt vad det innebär att vara värd för en inriktnings- och samordningsfunktion.

Lägesbild och informationsdelning

Syftet med webbinariet är att beskriva vilka framgångsfaktorerna är kring informationsdelning mellan aktörer, att illustrera vad som kännetecknar en lägesbild, och att beskriva processen för att skapa och analysera samlade lägesbilder.

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan