Till innehåll på sidan

Stödmaterial

Här finns bilder, filmer och annat som används i kommunikation med allmänheten om beredskapen för kris och krig.

Egenberedskap

Människors egen beredskap är grunden i Krisberedskapsveckan. Budskapet att vi alla, efter förmåga, behöver vara förberedda om något händer. Hösten 2020 lanserade vi ett nytt utbildningsmaterial med filmserie + en scenarioövning, som fördjupar innehållet i broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Rädd eller beredd? Ett utbildningsmaterialFortsätt också att visa krislådor och prata om hemberedskap med de erfarenheter vi nu har kring solidaritet och att dela med sig under en pågående kris. Det är bra att många har fått sig en tankeställare kring hemberedskap under coronakrisen, men skaffar man sig en anpassad hemberedskap innan något händer, så minskar man behovet av att bunkra när väl krisen är ett faktum. Och tillsammans minskar vi risken för att någon som verkligen behöver en viss vara blir utan.

Filmerna om hemberedskap med armbryterskan Heidi Andersson finns att se och diskutera. De finnas även för nedladdning på lätt svenska och engelska, kontakta krisberedskapsveckan@msb.se.

Fyra YouTube-filmer om hemberedskap

Bildbank

Bilderna är fria att använda på egen webbplats till exempel. De går bra att beskära. Ange källa: "Foto: Thomas Henrikson, MSB".

Skolmaterial till elever 12-16 år: diskussionsduk

Det här skolmaterialet om krisberedskap går att använda under Krisberedskapsveckan eller vid andra tillfällen under året, till exempel i samband med temadagar. Målet är att eleverna ska känna att de själva kan påverka sin situation genom att vara mentalt förberedda på en krissituation. En uppdaterad version kommer att finnas tillgänglig i utskriftsformat inför Krisberedskapsveckan. Till materialet hör en lärarhandledning och en elevpresentation.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Broschyren finns idag översatt till många olika språk. På vår webbplats kan du ladda ned filer om du vill skriva ut broschyren själv. På Dinsäkerhet.se finns det versioner gjorde för att visas online.

Ladda ned broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på olika språk anpassad för utskriftLadda ned broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på olika språk från dinsäkerhet.se, anpassad för att visas på skärm

Vi har också tagit fram Powerpointpresentationer om broschyren som ett stöd för att prata om innehållet. 

PPT "Om krisen eller kriget kommer" (pptx) PPT in English "If crisis or war comes" (pptx) Beställ fler broschyrer!

Senast granskad: 2 juli 2021

Till toppen av sidan