Till innehåll på sidan

Fokus 2020: Krigsfara och totalförsvar

Krisberedskapsveckan 2020 kommer särskilt att lyfta krigsfara och totalförsvar. Men kampanjens grundbudskap om en generell beredskap och att packa sin krislåda är högst aktuellt i och med coronaviruset.

Under hela året pågår Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020 och engagerar väldigt många aktörer på alla nivåer. Vissa delar av övningen är igång samtidigt som Krisberedskapsveckan.

Krisberedskapsveckans och TFÖ:s kommunikationsmål för allmänheten är i grunden de samma: välinformerade, engagerade och förberedda människor oavsett vad som hotar.

Genom att delta i Krisberedskapsveckan bidrar du till målen för både kampanjen och övningen.

I kampanjmaterialet märks Krisberedskapsveckans fokus bland annat genom att vi tagit fram ett särskilt faktablad om totalförsvaret och då särskilt om civilt försvar. Vi producerar också en filmatiserad version av broschyren Om krisen eller kriget kommer. 

Coronaviruset och kampanjen

Krisberedskapsveckan handlar inte primärt om aktuella händelser. Men coronaviruset har ju aktualiserat budskap om vikten av en god hemberedskap och att ta hand om varandra. Smitta nämns i materialet som ett av flera andra hot som vi kan ställas inför.

Vi på MSB är fortsatt positiva till att människor har en grundberedskap hemma, så att man klarar sig i ett antal dagar, upp till en vecka eller längre om något skulle hända.

Coronapandemin gör däremot att den nationella Totalförsvarsdagen som var planerad att genomföras den 16 maj i Malmö sannolikt flyttas fram till ett annat tillfälle. I dagsläget krävs att vi alla samhällets aktörer fokuserar på att tillsammans och på bästa sätt vidta åtgärder för att skydda människor och säkerställa samhällsviktig verksamhet.

Senast granskad: 18 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan