Till innehåll på sidan

Fokus 2020: Krigsfara och krig

Krisberedskapsveckan 2020 kommer tydligare än tidigare att innefatta hela hotskalan från kris till krig och därmed lyfta totalförsvarets roll.

En anledning till förändringarna är att Totalförsvarsövning (TFÖ) genomförs nästa år. Vissa delar av övningen pågår även samtidigt som Krisberedskapsveckan.

MSB kommer att ta fram kampanjmaterial kring totalförsvar. Bland annat produceras en filmatiserad version av broschyren Om krisen eller kriget kommer med tillhörande stödmaterial för olika målgrupper.

Totalförsvarsdag

Förberedda individer med egen beredskap kommer att vara lika viktiga vid en krissituation som vid krig. Genom en totalförsvarsdag får allmänheten  en bättre bild av totalförsvarets beståndsdelar och om sin egen roll. Om det är möjligt uppmuntrar MSB kommuner och länsstyrelser att genomföra en totalförsvarsdag under kampanjveckan, men dagen kan också genomföras när som helst undet året.

För att spegla totalförsvaret är det viktigt att både civila och militära delar kan vara med. Försvarsmaktens övning Aurora 20 startar samtidigt som Krisberedskapsveckan, och involverar en stor del av personalen.

Den 16 maj 2020 arrangerar MSB och Försvarsmakten en nationell totalförsvarsdag i Malmö.

Läs mer om den nationella totalförsvarsdagen i Malmö

Senast granskad: 4 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan