Till innehåll på sidan

Delta i Krisberedskapsveckan

Välkommen att vara en del av Krisberedskapsveckan efter förmåga!

Ökat intresse 

Intresset för frågor som rör hemberedskap, krisberedskap och prepping har ökat. Broschyren Om krisen eller kriget kommer som delades ut till hushållen 2018 fick stor uppmärksamhet och lyckades sätta fokus på människors beredskap inför kris och krig, men också på människor som en viktig resurs för vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Krisberedskapsveckan och coronaviruset

Covi-19 har aktualiserat budskap om vikten av en god hemberedskap och att ta hand om varandra. Ett nytt kampanjmaterial kommer att tas fram som berör den aktuella situationen våren 2020. 

Så här blir ni en del av Krisberedskapsveckan

  • Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få uppdateringar och tips om kampanjen.
  • Självklart kan du uppmärksamma Krisberedskapsveckan på det sätt som passar just din organisation och verksamhet. Även om man väljer att inte använda MSB:s kampanjmaterial så kan din organisation hjälpa till att sprida budskap om vår gemensamma säkerhet och beredskap under veckan. 
  • Hitta förslag på aktiviteter i kampanjmaterialet.
  • Samarbeta med andra.
    Arrangera digitala föreläsningar, debatter, filmvisningar och annat tillsammans med kommuner, livsmedelsbutiker, frivilligorganisationer, studieförbund eller andra organisationer. Ni når fler intresserade och kan bidra med olika perspektiv. 
  • Använd #krisberedskapsveckan för att berätta i sociala medier vad ni gör under kampanjen. 

Kort om kampanjen

MSB har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Målen med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar  över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar en hemberedskap. Kommuner ses som en huvudaktör i kampanjen, eftersom de ansvar för beredskapen för kris och krig på lokal nivå och därmed står närmast invånarna före, under och efter en händelse. Att kommuner satsar på lokal riskkommunikation är därför ytterligare ett kampanjmål. 

MSB uppmanar kommunerna att samverka med andra aktörer under veckan, exempelvis det lokala näringslivet, frivilligorganisationer, lokalradion, branschorganisationer och myndigheter i kommunen och länet. Tanken är att kampanjen ska växa med tiden och engagera allt fler organisationer i samhället. 2019 deltog drygt 180 kommuner.

Senast granskad: 31 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan