Till innehåll på sidan

Delta i Krisberedskapsveckan

Välkommen att vara en del av Krisberedskapsveckan!

Ökat intresse för Krisberedskapsveckan

Intresset för frågor som rör hemberedskap, krisberedskap och prepping har ökat. Broschyren Om krisen eller kriget kommer som delades ut till alla hushåll 2018 fick stor uppmärksamhet och lyckades sätta fokus på människors beredskap inför kris och krig, men också på människor som en viktig resurs för vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Vi hoppas att skolor, företag och arbetsplatser, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, intresseorganisationer och andra aktörer i civilsamhället tillsammans med kommuner och länsstyrelser vill engagera sig och lyfta frågor om hot, risker och beredskap under veckan. Hjälp oss sprida budskapen och bidra till att vi tillsammans står bättre rustade att möta dagens och morgondagens utmaningar. 

Så här blir ni en del av Krisberedskapsveckan

  • Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få uppdateringar och tips om kampanjen.
  • Använd kampanjmaterialet!
    Kampanjmaterial läggs upp första veckan i mars och är fritt att använda. Din organisation betalar själv eventuella kostnader för tryck eller annonsering. Alla som deltar i kampanjen kan placera sin logga på materialet jämte MSB.
  • Hitta förslag på aktiviteter i kampanjmaterialet eller genom att läsa andras tips och råd.
  • Samarbeta med andra.
    Arrangera föreläsningar, debatter, filmvisningar och annat tillsammans med kommun, livsmedelsbutik, frivilligorganisation, studieförbund eller annan organisation som är intresserad. Ni når fler intresserade och kan bidra med olika perspektiv. 
  • Använd #krisberedskapsveckan för att berätta i sociala medier vad ni gör under kampanjen. 

Kort om kampanjen

MSB har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Mål med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar  över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar en hemberedskap. Kommuner ses som en huvudaktör i kampanjen, i och med att de ansvar för krisberedskapsfrågor på lokal nivå, och är den som är närmast invånarna. Att kommuner satsar på lokal riskkommunikation är därför ytterligare ett kampanjmål. 

MSB uppmanar kommunerna att samverka med andra aktörer under veckan, exempelvis det lokala näringslivet, frivilligorganisationer, lokalradion, branschorganisationer och myndigheter i kommunen och länet. Tanken är att kampanjen ska växa med tiden och engagera allt fler organisationer i samhället. 2019 deltog drygt 180 kommuner.

Senast granskad: 5 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan