Till innehåll på sidan

Status i arbete med handboken

Handboken är ett fyraårigt projekt som leds av MSB och SKR.

Handboken kommer att byggas ut med nya kapitel under 2022.

Under våren kommer det även att publiceras kapitel inom olika riskområden som till exempel värmebölja, oljeutsläpp till sjöss och jordbävningar.

Februari 2022

  • Kommunala fastigheter och byggnader
  • Flygplats
  • Genomförande av val
  • Kommunala gator
  • Avlopp

Juni 2022

  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Socialtjänst

Ej uppstartade

  • HR
  • Miljö- och hälsoskydd

Senast granskad: 20 januari 2022

Till toppen av sidan