Till innehåll på sidan

Status i arbete med handboken

Handboken är ett treårigt projekt som leds av MSB och SKR.

Handboken kommer att byggas ut med nya kapitel under 2021. 

Mars/april

 • IT
 • Elektroniska kommunikationer
 • Fysisk planering
 • Skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö
 • Energiförsörjning
 • Förskola, skola och gymnasium
 • Renhållning

Juni

 • Kultur, fritid och evenemang
 • Trygghetspunkter

Hösten

 • Kommunala gator
 • Avlopp

Ej uppstartade

 • Miljö- och hälsoskydd
 • Fastighetsförsörjning
 • Flygplatser
 • HR
 • Socialtjänst

Senast granskad: 12 februari 2021

Till toppen av sidan