Till innehåll på sidan

Status i arbete med handboken

Handboken är ett fyraårigt projekt som leds av MSB och SKR.

Handboken kommer att byggas ut med nya kapitel under 2022.

Under våren kommer det även att publiceras kapitel inom olika riskområden som till exempel värmebölja, oljeutsläpp till sjöss och jordbävningar.

Augusti

Trygghetspunkter

September

Flygplats
Kommunal hälso- och sjukvård
Socialtjänst

Hösten

HR

Ej uppstartad

Miljö- och hälsoskydd (skribent sökes, kontakta leh@msb.se vid intresse)

Senast granskad: 23 maj 2022

Till toppen av sidan