Till innehåll på sidan

Status i arbete med handboken

Handboken är ett treårigt projekt som leds av MSB och SKR.

Handboken kommer att byggas ut med nya kapitel under 2021 och 2022. 

December

  • Trygghetspunkter
  • Avlopp 
  • Kommunala gator
  • Genomförande av val

Hösten

  • Flygplats

Januari 2022

  • Kommunala fastigheter

Ej uppstartade

  • Miljö- och hälsoskydd
  • HR
  • Kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Senast granskad: 24 september 2021

Till toppen av sidan