Till innehåll på sidan

Några av aktiviteterna under Beredskapsveckan 2023

Under Beredskapsveckan sker hundratals aktiviteter i hela landet. Här samlar vi några av dessa för inspiration.

Notera att det troligtvis är ett mycket större antal aktörer som deltar än vad som framgår här. MSB gör en total sammanställning efter vecka 39. 

Antalet kommuner som deltar i Beredskapsveckan enligt MSB:s anmälningsenkät den 26 september: 172 stycken. 

Lista över deltagande kommunerDeltagande länsstyrelser: Dalarna, Gävleborg, Gotland, Norrbotten, Västmanland,  Örebro, Jämtland, Skåne, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Östergötland. 

Deltagande regioner: Dalarna, Gotland, Halland och Värmland.

Övriga anmälda, exempelvis butiker, föreningar och bostadsbolag

I de svar som hittills har inkommit kan vi se att:

 • 34 % av kommunerna ska genomföra Beredskapsveckan med ökad ambitionsnivå jämfört med 2022, 40 % med liknande nivå som tidigare. 20 % deltog inte förra året.
 • 18 % av kommunerna ska öva att iordningställa en trygghetspunkt/SOT-punkt.
 • 59 % av kommunerna ska arrangera aktiviteter tillsammans med en frivillig försvarsorganisation. Många samverkar även med bostadsbolag, skolan, företag och räddningstjänsten.
 • 64 % av kommunerna avser använda broschyren "Om krisen eller kriget kommer".
 • 64 % av kommunerna kommer att använda vikfoldern "Sju dagar".
 • Ett mindre antal kommer att använda SVT:s serier "Samhällskollaps" och "Nedsläckt land"
 • 35 av kommunerna planerar att ta fram en lokal broschyr om beredskap för kris och krig utifrån MSB:s guide.Råd för lokala broschyrer om kris och krig

Några nykomlingar i Beredskapsveckan är flera museer, sjukhus, Domstolsverket,  Migrationsverket och Lantmäteriet. 

Aktiviteter hos centrala myndigheter

Jordbruksverket

MATtanken (ett projekt inom Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket) genomför ett digitalt studiosamtal på fredagen under Beredskapsveckan för personer som arbetar med offentliga måltider och beredskapsfrågor. I studion lyfts aktiveter som sker under Beredskapsveckan i syfte att öva och stärka de offentliga måltidsverksamheternas beredskap. 

Till MATtanken

Livsmedelsverket 

SLV har tagit fram en övningskortlek till de offentliga måltidsverksamheterna, så att de kan öva beredskap. Kortleken beskriver olika händelser och kan fungera som diskussionsunderlag i måltidsverksamheter. Den distribueras till landets samtliga kommuner nu i dagarna.

Till övningsmaterialet hos Livsmedelsverket

Migrationsverket

Beredskapsveckan kommer att uppmärksammas med olika interna artiklar som bland annat handlar om vad det har inneburit för Migrationsverket att ha blivit beredskapsmyndighet. Migrationsverket kommer även ha en nationell övning med kommunikationssystemet Rakel, samt en övning i kommunikation under särskilda händelser som kommer äga rum i anslutning till Beredskapsveckan.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet erbjuder museer att öva online med ett gemensamt scenario som de kommer att behöva lösa dels på museet, dels med hjälp av andra museer. Övningen har fokus på att hantera en katastrof som kan leda till skada på samlingarna och riktar sig till personal på museer, men särskilt till personal som hanterar samlingarna.

Till Riksantikvarieämbetet: Öva med museet

Riksantikvarieämbetets beredskapsloppa. Foto: Erika Hedhammar

Till Beredskapsveckan har RAÄ också skapat en pappersloppa med åtta uppgifter att göra och diskutera på museet. Ämnen som dyker upp är bland andra:

 • Stöld och sabotage
 • Vatten
 • Brand
 • Ordning och förlorad information.

RAÄ: Öva med Beredskapsloppan

Riksarkivet

I en poddserie tar Riksarkivet upp ämnet arkiv och beredskap. Vad händer med arkiven hos myndigheter, företag, organisationer och andra om det blir krig? Och vad gör man om läget blir så allvarligt att det inte går att skydda dem? Podden vänder sig till arkivarier och andra som arbetar med informationshantering, och till dem som arbetar med eller har ett intresse för beredskap och säkerhetsfrågor. 

Till Riksarkivets podd Arkiv och beredskap 

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen

Även i Riksdagshuset kommer Beredskapsveckan att uppmärksammas med en kombinerad föreläsning/övning. 

Skolverket

Förskola och skola är samhällsviktiga verksamheter som bidrar till att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner. Skolverket uppmanar därför förskolor, skolor och huvudmän att öva sin egen beredskap under Beredskapsveckan och föreslår några scenarier:

 • Utebliven matleverans: Öva genom att tillaga skolmåltider utan att använda de varor som togs emot i senaste matleveransen.
 • Elavbrott: Öva genom att tillaga skolmåltider utan att använda el.
 • Kommunikationsavbrott/cyberangrepp: Öva genom att inte använda mobiltelefoner, läsplattor eller datorer under en hel dag. Vare sig för att kommunicera internt, externt eller för att bedriva undervisning.
 • Skyddsrum: Övas genom att förflytta barn och elever till närmast tillgängliga skyddsrum.

 Till Skolverkets sida om Beredskapsveckan 

Kommuner och regioner

Arjeplog

Kom och ät! Onsdagen den 27 september behöver Arjeplog hjälp av sina kommuninvånare. Kostservice kommer på onsdagen 27 september att testa sin förmåga att försörja upp till 1 000 personer under en eventuell kris. Utan tillgång till el och med begränsade vattenresurser kommer de att laga mat som alla alla - från skolelever och personal till pensionärer, från lokala företagare till turister – kan komma och äta eller hämta en måltid alldeles gratis.

Till Arjeplog.se

Arvika kommun

Till flera värmländska kommuner kommer ”Exittainern”, en container där man får gå in och öva hemberedskap vid ett scenario. Konceptet påminner lite om ett så kallat "Escape room" och har fem stationer om bland annat radio och sänder VMA, vatten, krismåltid, nödtoalett och hur man man håller sig varm när strömmen har gått. Exittainern kommer att dyka upp på sex olika ställen under veckan samt på Frivillighetens dag på norra fältet, där Länsstyrelsen och många frivilligorganisationer visar upp sin verksamhet.

Arvika tar också fram en övningskalender med utmaningar.

Mer om Exitainern hos Karlstad universitet

Borlänge

Elever i årskurs 9 kommer att vara en del av Borlänge kommuns insats genom att först få uppleva en berättarrazzia och sedan arbeta vidare med diskussionsunderlag från Kommunskydd och MSB, med syfte att öka kunskapen och egenberedskapen hos eleverna.

Botkyrka

Lyfter sin egen nya broschyr  "Har du övat för att leva i kris?", bjuder in till övnngar på medborgarkontoren hela veckan och visar vardagen för en kökschef inom äldreomsorgen i kommunen, som är rustad för en rad olika scenarion.

Bräcke

Kommunens säkerhetssamordnare och kommunikatör kommer att åka runbt och informera om hemberedskap i kommunens skolor. Våra tre bibliotek ställer ut exempel på krislådor och i biblioteket finns under veckan även ett beredskapsquiz som du kan delta i med chans att vinna en vev-radio. 
Till Bräcke kommun

Falun

Varje dag finns Frivilliga resursgruppen vid någon av de större matvarubutikerna (ICA Maxi, CityGross och Stora Coop) för att informera om hemberedskap.

Till Falu kommun

Gotland 

Region Gotland tar fram en lokal folder i samarbete med Länsstyrelsen, Gotlandshem och frivilligorganisationerna. Den går som myndighetsutskick till alla hushåll på ön med kort information om olika faktaområden inom krisberedskap, möjlighet att fylla i sina egna viktiga uppgifter och miniövningar man kan göra med familj, vänner eller grannar. 

Några fler exempel från Gotland:

 • Alla bibliotek kommer att förevisa krislådor och bokbord om beredskap.
 • Bokbussen (som blir Beredskapsbussen under vecka 39) förevisar Rakel, bokbord. Bibliotekarie och beredskapsstrateg bemannar bussen.
 • Nödvattentankar kommer att ställas ut med information om nödvatten och man kan hämta vatten.
 • Lasarettet övar nödvatten
 • Gotlandshem kommer att ha en beredskapsövning i ett bostadskvarter
 • Länsstyrelsen bjuder sina anställda på en beredskapslunch
 • Regionens olika verksamheter övar nödvattenförsörjning, skadeplatsövningar med mera.

Huddinge

Under Beredskapsveckan besöker kostenheten på Socialförvaltningen i Huddinge kommun några äldreboenden och övar på att laga mat på muurikkor (stekhällar) till de boende.

Till Huddinge kommun

Jönköping

Alla skolor och förskolor kommer att få krislådor innehållande en grundläggande utrustning så att vi kan ha våra verksamheter öppna även vid elavbrott eller liknande. 
Till utbildningsförvaltningen Jönköping

Lindesberg

Ett exempel på hur man kan få stor effekt med liten insats, då några beredskapskunniga kommunrepresentanter träffar invånarna på olika orter och förmedlar information om hur enskilda kan bygga upp en beredskap och svarar på frågor. Den planerade övningsfoldern kommer att användas.

Ludvika

Kommunens kostenhet kommer under Beredskapsveckan att öva på att aktivera sin beredskapsplan. Tisdag 26 september och onsdag 27 september serveras en specialmeny på förskolor, skolor och särskilda boenden med heldygnsomsorg. Under tisdagen serveras lunch tillagad utan tillgång till vatten. Under onsdagen serveras lunch tillagad utan tillgång till el.
Övning tillsammans med Röda Korset kring trygghetspunkten i Sporthallen. I scenariot krockar två bussar i centrala Ludvika. Röda Korset kontaktas med önskan om hjälp att öppna trygghetspunkten för information, krisstöd samt enklare servering.

Malmö

Malmös beredskapsvecka ska vara en ”Malmötake” på den nationella. Ett av målen är att bygga ett tillsammansskap bland Malmöborna där det känns angeläget att hjälpa varandra och dela med sig av kriskunskap.

Malmöbor delar kriskunskaper under Beredskapsveckan 2023.

Malmö satsar extra på att involvera Malmöbor som är inflyttade från andra länder, givet att det i Malmö bor människor från 186 olika länder. Det görs genom att staden frågar efter deras kunskaper och erfarenheter av kris och katastrofer.

Redan vecka 37 ställer staden frågan i sociala medier: Hur gjorde du? Vi frågar Malmöbor som har genomlevt krig eller kris och hanterat svåra förhållanden och vet hur det kan vara. 

Vecka 39 (Beredskapsveckan) delar Malmö med sig av de kunskaper, tips och tricks som vi samlat in.

Malmö stödjer temat "Öva!" genom att sprida MSB:s budskap och använda egenproducerade filmer som uppmanar att öva kris i hemmet.

Nacka 

Lördag den 30 september öppnar Nacka kommun upp skyddsrummet i Finnboda för besökare. På plats finns representanter från Nacka vatten och avfall samt Nacka energi för att demonstrera en nödvattentank och ett mobilt reservkraftverk. Även Länsstyrelsen Stockholm är på plats för att svara på frågor om hur de arbetar med krisberedskap och civilt försvar.

Nyköping

 • Kommunen håller äppet hus på en Trygghetspunkt eller Informationspunkt.
 • Skapar en variant av MSB:s broschyr i form av en tidning som delas ut till alla hushåll i kommunen.
 • Satsar internt med nyheter på intranätet samt ett APT-material för chefer för att få upp kontinuitetshantering och den webbaserade utbildningen om totalförsvar på bordet.
 • Digital ledarfrukost med panelsamtal tio dagar innan Beredskapsveckan. Kommundirektör deltar i sändningen tillsammans med säkerhetssamordnarna.

Rättvik

Alla elever i årskurs 9 får MSB:s vikfolder "Sju dagar" samt information och inspiration av lärare. Under Rättviks årliga höstmarknad i oktober kommer temat "Öva!" att uppmärksammas på olika sätt. Även där delas "Sju dagar" och "Om krisen eller kriget kommer" ut.

Sollefteå

Redan den 30 augusti hölls en Totalförsvarsdag för årskurs 2 vid Sollefteå Gymnasium och elever från vuxenutbildningen med många  deltagande
organisationer. 

Under Beredskapsveckan håller kommunen information om beredskap och kampanjen ”Sju dagar” vid matbutiker i Sollefteå stad och kommunens mindre orter tillsammans med Bilkåren Ådalen, Frivilliga Radioorganisationen Sollefteå, Civilförsvarsföreningen Sollefteå och Frivilliga Resursgruppen Sollefteå. En tradition sedan 2017. 

Stockholm

Många kommuner använde förra årets mat-tema och övade sin måltidsverksamhet redan då och 2023 vill Stockholm kombinera Mat och Öva! genom ett övningsstöd för måltidsverksamhet inför Beredskapsveckan som skickas ut till kommunerna i Stockholm. Stödet innehåller övningsscenarion, checklistor med mera. Länsstyrelsen samordnar.

Stockholms stad har i år tagit fram en egen övning för hushåll till Beredskapsveckan. 

Beredskap i hemmet - öva din beredskap (Stockholms stad)

Trygghetspunkter i Stockholm

En eller flera trygghetspunkter kan öppna vid en långvarig eller omfattande störning, till exempel vid större strömavbrott eller en omfattande kommunikationsstörning.

Karta över trygghetspunkter i Stockholms stad 

Länsstyrelsen Stockholm har sedan i våras uppmuntrat kommuner i länet att öva i att öppna upp sina trygghets-och informationspunkter och platser för nödvatten under vecka 39. Länsstyrelsen finns på plats i sex kommuner under Beredskapsveckan för att möta allmänheten och berätta om hur vi jobbar med att stärka länets beredskap.

Länsstyrelsen genomför även flera övningar internt under Beredskapsveckan, bland annat om störningar i betaltjänstsystemet där landshövding Anna Kinberg Batra medverkar.

Till Länsstyrelsen Stockholm

Sollentuna

Beredskapsdag på Turebergs torg, lördag 30 september klockan 10–16.
Till Sollentuna kommun

Sundbyberg

Sundbybergs stads måltidsservice, som ansvarar för att laga mat till bland annat skolor och äldreboenden, övar på att lösa sina uppgifter vid elbortfall eller brist på färskvatten.

Stadens bibliotek och stadshus planerar för utställningar om hemberedskap. Stadens äldreboende, LSS-boende och stödboende fokuserar extra på egen beredskap om det skulle bli störningar i dricksvattenförsörjningen. Som en naturlig part är också Sundbyberg avfall och vatten (SAVAB) engagerade i veckan.

Till Sundbyberg

Såtenäs

Kommer att hålla öppet på någon av de större trygghetspunkterna samt eventuellt förevisa ett av skyddsrummen.

Säter

Säters kommun uppmanar alla medborgare att öva. Under veckan kommer kommunen att dela information på sociala medier om hur man kan skaffa en egen hemberedskap och öva.

Kommunens grundskolor kommer att öva med fokus på brist på el. Det blir diskussioner om allt det kan innebära och hur man kan förbereda sig.

En dag blir det också annorlunda lunchservering. Då lagas maten på och serveras från lottakårens kokvagn, och det kommer finns en vattentank att fylla sitt vattenglas från. Så som det skulle kunna se ut om det inte fanns tillgång till el i köket.

Till Säter.se

Trelleborg

Många aktiviteter under veckan och en speciell utställning i museets foajé om beredskap i Trelleborg under 1900-talet.

Tyresö

Under Beredskapsveckan öppnar vi en av kommunens tio trygghetspunkter där vi visar hur det skulle kunna se ut vid en kris. 

Tyresö planerar också en föreläsning med MSB om vad företag har för roll och ansvar under en kris. 

Upplands-Bro

Beredskapsveckan invigs i Upplands-Bro kommun den 25 september av kommunen tillsammans med bland andra Försvarsmakten, Statens Försvarshistoriska museer, Brandkåren Attunda, Polisen, Hemvärnet/Livgardet, frivilliga resursgruppen (FRG), SOS, Pliktverket, Röda korset och MSB. I Bro sätter man fokus på individers och samhällets viktiga roll i beredskapen genom seminarier, övningar och interaktiva upplevelser.  

Till pressmeddelande från Upplands-Bro kommun

Upplands-Väsby

Lördagen den 30 september öppnas Trygghetscenter i Messingen för att lära ut hur samhället hanterar en kris och vad en Trygghetspunkt är. Besökare får lära sig att använda ett stormkök. Dessutom kommer mathistorikern Kristina Steen att visa hur man lagade mat på 1700-talet utan el.

Vaxholm 

 • Resaö skola, med personal, måltidsenhet och elever övar på strömavbrott.
 • Krisövning för staben på Vaxholms stads utbildningsförvaltning

Till Vaxholm

Värmdö

 • I samverkan med Gustavsberg-Ingarö församling inleddes Beredskapsveckan med att Värmdö kommun öppnade en trygghetspunkt på Gustavsbergs församlingsgård.
 • Värmdö kommun, Länsstyrelsen och frivilliga försvarsorganisationer övar kriskommunikation till allmänheten under veckan. Övningen sker under fiktiva, så kallade störda förhållanden. Det kan handla om ett långvarigt elavbrott som innebär att det är svårt eller omöjligt att kommunicera via mobiltelefon eller mejl.
 • Värmdö kommun övar också alternativ kommunikation tillsammans med FRO, Frivilliga Radioorganisationen och AMPRNet.

Till Värmdö

Ystad

Måndagen den 25 september serveras alla 3 000 elever i kommunens grundskolor en beredskapslunch. Vi lyfter vikten av att ha en god hemberedskap, och visar att det är enkelt att laga god mat på ingredienser med lång hållbarhet.

På Stortorget onsdagen den 27 september kl 11-14 berättar kommunen mer om dess nya trygghetspunkter. Ystad testar också sin utrustning i nödvattenförsörjning på Stortorget den 27 september klockan 11, och man får man se hur det kunna se ut ifall kommunen behöver sätta ut nödvattentankar med dricksvatten. 

Öland 

Till Beredskapsveckan produceras en digital lokal broschyr vilken senare kommer att skickas ut till hushållen. Öland genomför även Skördefesten vecka 39 och deltar likaså i Totalförsvar Öland där man från kommunal nivå kommer att diskutera livsmedelsförsörjning vid en nedstängning av eller brott på Ölandsbron. Öland kommer även att öppna upp en trygghetspunkt så att kommuninvånare får öva på att besöka den och planerar eventuell kommunikation kring skyddade utrymmen då Öland endast har ett fåtal skyddsrum.

Östersund 

Redan lördag den 23 september välkomnas allmänheten till Försvarsmaktsdagen i Östersund. Det blir uppvisning med Livgardet, hunduppvisning, flyguppvisning och bandvagnsåkning. På plats finns även olika frivilligorganisationer, Östersunds kommun och Länsstyrelsen i Jämtland som informerar om totalförsvaret.

Arrangör: Fältjägargruppen/Hemvärnet och I 21 Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår i samarbete med Östersunds kommun.

Organisationer

Lottakåren

Lokala Lottakårer planerar för aktiviteter lokalt/regionalt med kommuner, länsstyrelser eller med andra organisationer och lyfter sina moderna krismatsrecept som ett sätt att öva. 
Till Modern krismat hos Lottakåren

Röda Korset

Efter Beredskapsveckan lanserar Röda Korset ett nytt övningsmaterial för sina kretsar som därmed enkelt kan öva sina frivilligroller, som exempelvis krisstödjare, förstahjälpare, insatsledare och insatsansvariga.

Till Röda Korset 

Övriga

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet i Dalarna bjuder in alla som vill till Folkbildningsdagar för beredskap och prepping. Många gratis föreläsningar fyllda med information och kunskap hålls ända fram till den 5 oktober.

Till Folkuniversitetet Dalarna

Gotlandshem

Det allmännyttiga bostadsföretaget Gotlandshem är en av avsändara för Gotlands egen broschyr ”Hur förberedd är du vid en kris?” och ordnar även egna aktiviteter under Beredskapsveckan. Målet är att alla på Gotland ska ha en så bra hemberedskap de kan, efter sin förmåga och sina förutsättningar.

Till Gotlandshem

Länsstyrelsen Jämtland 

Jämtlands landshövding Marita Ljung berättar i sju kortfilmer (en per dag) hur hon övar med dagens tema. Filmerna publiceras varje morgon i sociala medier och på webben. 

Till Länsstyrelsen Jämtland

Karlstad universitet

Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet presenterar flera engagerande och lärorika aktiviteter som äger rum på Karlstads universitet och runtom i Värmland. Missa inte chansen att delta och öva på värdefulla färdigheter för din egen och samhällets beredskap inför kriser, lära mer om vilka aktörer som behöver samarbeta vid kriser och höra om forskning kopplat till detta.

Det erbjuds exempelvis en Riskvandring i Karlstad centrum på lördagen den 30 september.

Berätta om egna aktiviteter!

För att få överblick över aktuella aktiviteter runt om i landet under Beredskapsveckan önskar MSB att alla som ska delta och göra något, fyller i anmälningsenkäten. Det gäller till exempel för:

 • kommuner
 • föreningar
 • studieförbund
 • skolor
 • bostadsbolag
 • butiker och näringsliv.

Då får vi en bra bild över vilka aktiviteter som genomförs och som allmänhet och media kan besöka under kampanjveckan. 

Till anmälningsenkäten 

Sidan uppdateras kontinuerligt. Glöm inte att använda anmälningsenkäten! Ser du fler aktiviteter du vill tipsa om, mejla beredskapsveckan@msb.se.

Här finns exempel på aktiviteter som genomfördes 2022, då temat var Mat. 

Aktiviteter 2022

Senast granskad: 19 november 2023

Till toppen av sidan