Till innehåll på sidan

Kampanjmaterial 2023

Materialet för Beredskapsveckan 2023 heter "Sju dagar" och vill få fler privatpersoner att öva hemma. Kampanjen består av både digitala och analoga delar.

Annonsering

Under veckorna före, vecka 37-38 och under vecka 39, kommer "Sju dagar" att annonseras i sociala medier i form av en filmtrailer för att synliggöra och skapa nyfikenhet inför och under Beredskapsveckan och för att driva trafik till webbutbildningen.

Under själva Beredskapsveckan (vecka 39) kommer krisbaserade kortfilmer med frågor att annonseras på Instagram Stories, som en så kallad "poll". Där kan man tacka ja till att delta i en krisövning varje dag under sju dagar för att efteråt kunna se resultat på hur väl man tillsammans med andra klarat den fiktiva krisen. Via den digitala annonsen ställs man alltså inför val för att hantera krisen - och är på så sätt med och påverkar utgången, precis så som det skulle fungera i verkligheten!

Vikfoldern "Sju dagar"

En vikfolder med ett sju dagars-scenario har tagits fram som manar till eftertanke och reflektion tillsammans med lärande och praktiskt tips. Den kan delas ut i samband med aktiviteter under Beredskapsveckan och fungerar som underlag för en gruppövning med intressanta samtal och diskussioner.

Vikfoldern "Sju Dagar". Foto: MSB

Foldern finns inte att beställa i tryckt form men möjlighet finns för kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer att sätta sin egen logga på materialet och trycka själva eller skriva ut.

I foldern finns en QR-kod som leder till det webbaserade utbildnings- och övningsverktyget "Sju dagar".

Tekniska data om foldern

Vikfoldern har 12 sidor. Ihopvikt är den 96x148 millimeter. Det totala måttet är 576x148 millimeter.

Den utskrivbara versionen kan skrivas ut på vanlig skrivare och viks på längden till samma långsmala format som den tryckta. 

Vikfolder för tryckVikfolder för utskriftVikfolder på lätt svenska för utskriftVikfolder på engelska för utskriftVikfoldern på engelska för tryck

Illustrationer

Ladda ned illustrationer från vikfoldern Sju dagarVid användning av illustrationerna är vår rekommendation att följa upplägget i foldern ”Sju dagar”. Kom ihåg att ange MSB som avsändare vid användande av illustrationer.

Mall för lokala pressmeddelanden

Nedan finns en mall som kan användas som stöd och inspiration till utformningen av pressmeddelanden om lokala aktiviteter i samband med Beredskapsveckan.

Ladda ned mall för pressmeddelande (word-dokument)

Filmer för sociala medier

För sociala medier har vi tagit fram filmer på temat Öva!. Filmerna finns i tre olika längder; 60, 20 och 10 sekunder. De som är 10 sekunder långa består av fyra scener ur huvudfilmen.

Om ni använder filmerna i till exempel sociala medier får ni gärna hänvisa till vår webbutbildning: Sju dagar och skriva: Kliv in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar. Anta utmaningen och se hur väl du klarar den med hashtag: #beredskapsveckan #sjudagar

Webbutbildning: Sju dagar (öppnas i nytt fönster)

Huvudfilm (60 sekunder)

Högerklicka för att ladda ned filmerna i formaten 16X9 och 1X1.

Ladda ned film: Sju dagar 16x9 (62 sek)Ladda ned film: Sju dagar 1x1 (62 sek)Ladda ned textfil: Sju dagar (62 sek)

Kortare version (20 sekunder)

Högerklicka för att ladda ned filmerna i formaten 9x16 och 1X1.

Ladda ned film: Sju dagar 9x16  (20 sek)Ladda ned film: Sju dagar 1x1 (20 sek)Ladda ned textfil: Sju dagar (20 sek)

Urval av scener (10 sekunder)

Högerklicka för att ladda ned filmerna i formaten 16x9 och 1x1.  Ladda ned film: Forest 16x9Ladda ned film: Forest 1x1Ladda ned textfil Forest (SRT-format)Ladda ned film: Kitchen 16x9Ladda ned film: Kitchen 1x1Ladda ned textfil Kitchen (SRT-format)Ladda ned film: Road 16x9Ladda ned film: Road 1x1Ladda ned texfil Road (SRT-format)Ladda ned film: Store 16x9Ladda ned film: Store 1x1Ladda ned textfil Store (SRT-format)

Syntolkad version

Högerklicka för att ladda ned filmen i formaten 16x9

Ladda ned film: Sju dagar (syntolkad version) 62 sekunderLadda ned ljudfil: Sju dagar (syntolkad version) 62 sekunder

Webbutbildningen "Sju dagar"

I det webbaserade övningsverktyget "Sju dagar", kommer användaren kunna utmana sig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd. Scenariot i den första delen utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar man ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Genom att själv få prova på konsekvenserna av att inte vara förberedd motiveras man till att förbereda sig. Samtidigt lär man sig, via återkoppling i interaktiva övningar, hur man bäst kan hantera en besvärlig vardag.

I nästa del av utbildningen får man prova på att förbereda sig genom att packa en krislåda och ta del av en tydlig steg för steg-checklista. Användaren får också en indikator på hur väl man klarar av utmaningarna och var man befinner sig i utbildningen.

Det spelliknande upplägget väcker nyfikenhet och utmanar både de med mer kunskap och de med mindre, vilket vi hoppas ska motivera en bredare målgrupp att pröva på och ta ett konkret steg till en bättre beredskap.

Starta utmaningen "Sju dagar"

Samarbeten

Under vecka 39 kommer dessutom några utvalda influerare att uppmärksamma och inspirera följare till att öva.

Följ produktionsutvecklingen via nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev om Beredskapsveckan

Bilder

  • Exempel: Butik strax före strömavbrott. MSB/Fotograf: Michael Fredman
  • Exempel: Kvinna tom butik där lamporna blinkar. MSB/Fotograf: Michael Fredman
  • Exempel: Kök utan el. MSB/Fotograf: Michael Fredman
  • Exempel: Person som söker mobiltäckning
  • Exempel: omkullkastad cykel. MSB/Fotograf: Michael Fredman
  • Exempel: Far och dotter med ficklampa. MSB/Fotograf: Michael Fredman

Nedan bilder är ett urval med måtten 16x9. För att ladda ned behöver du högerklicka på bilden och klicka på spara. Ange MSB/Michael Fredman som avsändare vid användande av bilder. Ladda ned: Kök utan elLadda ned: Äldre kvinna i kök utan elLadda ned: Person som söker täckningLadda ned: Kvinna i butik där lampor är på väg att slocknaLadda ned: Butik strax före ett elavbrottLadda ned: Far och dotter med ficklampaLadda ned: Omkullkastad cykel på cykelväg

Annonsbilder med text och logga

Nedan finns två versioner i formaten 1x1 och 9x16 på bilder med eller utan texten Sju dagar samt MSB:s logga. För att ladda ned behöver du högerklicka på bilden och klicka på spara. Kom ihåg att ange MSB/Michael Fredman som avsändare vid användande av bilder. 

Ladda ned: Kök (version 1x1) endast med MSB-loggaLadda ned: Kök (version 1x1) endast med MSB-logga och text Sju dagarLadda ned: Kök (version 9x16) endast med MSB-loggaLadda ned: Kök (version 9x16)  endast med MSB-logga och text Sju dagarLadda ned: Person som söker täckning  (version 1x1) endast med MSB-loggaLadda ned: Person som söker täckning (version 1x1) med MSB-logga och text Sju dagarLadda ned: Person som söker täckning  (version 9x16 ) endast med MSB-loggaLadda ned: Person som söker täckning (version 9x16 ) med MSB-logga och text Sju dagar

Stöd med format och loggor

Behöver du enklare hjälp med till exempel format, såsom storlek eller upplösning av bilder och illustrationer så hjälper MSB till utan kostnad. Mejla annons@gullers.se

Mer material

Filmer, spel, bildbank med mera.

Senast granskad: 15 november 2023

Till toppen av sidan