Till innehåll på sidan

Planera för personalbortfall

Under coronapandemin har det funnits behov hos organisationer, företag och myndigheter att se över sitt beroende av personal och skapa en plan för att agera vid en situation där det blir personalbrist.

Det handlar om att analysera hur mycket personal som behövs, vilka kompetenser som behövs för att verksamheten kan fungera och till sist att göra en plan för att förstärka personalen vid behov.

MSB har ett stöd som främst består i de frågor du kan behöva ställa för att analysera era personalbehov och komma vidare i hur ni ska agera.

Stöd i att planera för bortfall av personal, varor och tjänster

Frågor som hjälper dig att analysera situationen och komma vidare för att ta fram en åtgärdsplan.

Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster (pdf

Lathund för arbete med kontinuitetshantering

Lathunden ger tips på tillvägagångssätt, stödmaterial, fördjupande material och exempel.

En lathund för arbetet med kontinuitetshantering (ppt)Alla MSB:s stöd i kontinuitetshantering

Tips för att genomföra en workshop

Tips för hur du planererar en workshop där du kartlägger verksamheten, prioriterar kritiska aktiviteter samt identifierar resurser och återställningstider. Sen hur ni kan identifiera riskhändelser, befintlig redundans och ta fram åtgärdsförslag.

Tips för genomförande av workshop i kontinuitetshantering

Webbkurs i kontinuitetshantering

Vad som ska göras i kontinuitetshantering och ger exempel på hur resultatet kan se ut från de olika delarna i metoden.

Webbkurs - kontinuitetshantering

Varför behövs en plan B? Hur gör man?

Förenklade exempel

Exempel finns från verksamheterna sjukresor, akutmottagning, vattenverk, räddningsinsats och boende. Det finns också en mall som kan användas för att ta fram egna exempel.

Dokumentationsmall

Excelmallen kan användas för att dokumentera resultatet för konsekvensanalysen och riskbedömningen och skapar ett underlag för åtgärder.

Dokumentationsmall för arbete med kontinuitetshantering (excel)

Filmer: kontinuitet i bemanning och att skriva avtal

Exempel på hur en förskola har påverkats under pandemin och hur chefer och medarbetare har arbetat för att kunna upprätthålla kontinuiteten av bemanningen i förskolan. Medverkar: Sara Ek, beredskapssamordnare, och Anna Lundström, rektor i Malmö Stad

Om hur kontinuitetshantering, kan inkluderas i avtal. De ger också några tips om vad en offentlig organisation särskilt kan behöva tänka på inför en upphandling. Medverkar: Niklaz Kling, MSB, och Henrik Grönberg, Upphandlingsmyndigheten.

Annonsmaterial: Har du en plan B?

Om du vill tipsa någon om denna sida kan du gärna ladda ner någon av dessa annonser och publicera på din egen webbsida eller sociala medier.

 

Vad är kontinuitetshantering?

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott. Vi brukar förenklat säga "Ha en plan B för din verksamhet".

Många fler stöd i att stärka företagets beredskap

Hitta stöd för företagets beredskap för pågående och kommande kriser på särskilda sidor på MSB:s webbplats msb.se/beredskapforforetag.

Beredskap för företag

Frågor om kontinuitetshantering?

Kontakt

kontinuitetshantering@msb.se

Senast granskad: 25 januari 2022

Till toppen av sidan