Till innehåll på sidan

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att skyndsamt utöka testningskapaciteten så att alla med symtom ska kunna erbjudas PCR-testning för påvisande av aktiv infektion samt bistå i att säkerställa adekvat regional smittspårningskapacitet.

De ska även se till att strukturer och flöden för storskalig antikroppstestning för covid-19 finns på plats i närtid i hela landet. Den storskaliga testningen innebär att det i nuläget inte är aktuellt att prioritera olika grupper för testning.

Beroende på hur pandemin utvecklas, och om testkapaciteten exempelvis begränsas, ska testningen följa Folkhälsomyndighetens nationella strategi där det framgår att patienter och vårdpersonal är fortsatt viktigast att prioritera.

Om samhällsviktig verksamhet i sammanhanget

En annan prioriterad grupp är ”övrig samhällsviktig verksamhet”. MSB har tagit fram ett underlag som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet, exempel på sådan verksamhet som ska tjäna som ett stöd i att identifiera vad som är samhällsviktigt inom den egna organisationen.

Underlaget kan användas av de som ansvarar för att utföra provtagning. Den kan även användas av de som ansvarar för en verksamhet och vill göra en bedömning om den är samhällsviktig.

Lista över samhällsviktig verksamhet vid nationell testningStöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet vid coronapandemin

Frågor och svar

Generell information om testning på 1177 vårdguiden www.1177.se

Kontakt MSB

Samhällsviktig verksamhet
Samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 6 juli 2020

Till toppen av sidan