Till innehåll på sidan

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 är en av de prioriterade grupperna för testning kategorin ”övrig samhällsviktig verksamhet”. MSB har tagit fram ett underlag som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet, exempel på sådan verksamhet och ett stöd i att identifiera vad som är samhällsviktigt inom den egna organisationen.

Underlaget kan användas av de som ansvarar för att utföra provtagning. Den kan även användas av de som ansvarar för en verksamhet och vill göra en bedömning om den är samhällsviktig.

Lista över samhällsviktig verksamhet vid nationell testningStöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet vid coronapandemin

Frågor och svar

 • Vad är samhällsviktig verksamhet?

  Samhällsviktig verksamhet kan kortfattat beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning.

 • Är min organisation samhällsviktig?

  All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar av den egna verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar. 

 • Hur vet jag om min organisation bedriver samhällsviktig verksamhet?

  För att bedöma vilken verksamhet i er organisation som är samhällsviktig kan arbetsgivaren eller uppdragsgivaren utgå ifrån MSB:s Stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet vid coronapandemin och den lista på samhällsviktiga verksamheter som finns i stödet.

  I korthet går det till så att du först kartlägger och analyserar all potentiellt samhällsviktig verksamhet i organisationen, för att sedan bedöma om de verksamheter du analyserat uppfyller villkoren för att vara samhällsviktigt under coronapandemin utifrån listan i stödet. Till sist ska du identifiera vilken personal som behövs för att bedriva den samhällsviktiga verksamheten.

 • Vad gör jag som arbetsgivare eller uppdragsgivare efter att jag identifierat vilka delar av vår verksamhet som är samhällsviktig?

  Sveriges regioner har tagit på sig testningen av personer inom samhällsviktig verksamhet. Hur den praktiskt går till skiljer sig mellan landets regioner, och olika regioner har kommit olika långt i arbetet med att möjliggöra testning för personal inom samhällsviktig verksamhet.

  Vägledning till regioner och kommuner om utökad testning av personal inom samhällsviktig verksamhet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Här finns också information om hur egenprovtagning för covid-19 går till.

  Stöddokument på Folkhälsomyndighetens webbplats

   

 • Vad gör jag om jag arbetar med samhällsviktig verksamhet, har covid-19 symtom och vill testas?

  Ha en dialog med din arbetsgivare. Arbets- eller uppdragsgivaren gör i regel en bedömning om verksamheten är samhällsviktig samt informerar personalen om vad som gäller på arbetsplatsen kring testning.

 • Varför behöver personal inom samhällsviktig verksamhet testas?

  Att provta personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbete och att de samhällsviktiga verksamheterna ska kunna upprätthållas.

Kontakt MSB

Samhällsviktig verksamhet
Samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 2 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan