Till innehåll på sidan

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 är en av de prioriterade grupperna för testning kategorin ”övrig samhällsviktig verksamhet”. MSB har tagit fram ett underlag som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet, exempel på sådan verksamhet och ett stöd i att identifiera vad som är samhällsviktigt inom den egna organisationen.

Underlaget kan användas av de som ansvarar för att utföra provtagning. Den kan även användas av de som ansvarar för en verksamhet och vill göra en bedömning om den är samhällsviktig.

Lista över samhällsviktig verksamhet vid nationell testningStöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet vid coronapandemin

Frågor och svar

Generell information om testning på 1177 vårdguiden www.1177.se

Kontakt MSB

Samhällsviktig verksamhet
Samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 6 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan