Till innehåll på sidan

Information riktad till allmänheten

Syftet med arbetet Säkerhet i offentlig miljö är att öka kunskapen om terrorberedskap i största allmänhet, och att man som enskild person ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett eventuellt terrorattentat.

Även om sannolikheten att drabbas av ett terrorattentat är liten för en enskild person, är det något som skulle ha stor inverkan på samhället om det inträffar. Vi vill inte väcka onödig oro, men det är samtidigt viktigt att sprida kunskap till allmänheten om hur man ska agera vi en händelse.

MSB och Polismyndigheten har därför tagit fram en serie filmer som på olika sätt berör terrorberedskap. Målet är att kunskapsnivån ska höjas så att enskilda personer ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett eventuellt terrorattentat.

Budskapet i filmen som huvudsakligen riktar sig till allmänheten är Fly – sök skydd – larma. Det är viktigt att man i första hand lämnar platsen för att undkomma hotet och sätta sig själv i säkerhet.

Filmen Stoppa blödningen visar hur man kan hjälpa andra efter ett attentat. Ett terrorattentat kan lämna både döda och skadade. Hugg-, stick- och skjutvapen kan liksom andra attentatsmetoder lämna blödande skador.

Webbutbildning: så bör du agera vid ett terrorattentat

MSB har även tagit fram en webbutbildning i samarbete med polismyndigheten, riktad mot allmänheten. Den hittas i första hand via Krisinformations mobilapp under fliken Förbered dig. Utbildningen är mobilanpassad och tar 15-30 minuter att göra.

Syftet är att öka allmänhetens kunskap om hur man sätter sig i säkerhet i en farlig situation som ett terrorattentat, samt hur man kan hjälpa andra vid en händelse. Utbildningen går att nå via länk nedan: Utbildning: Så bör du agera vid terrorattentat

Senast granskad: 1 april 2021

Till toppen av sidan