Till innehåll på sidan

Lägesbild

Det här är ett stödmaterial, med en tillhörande instruktion, för att ta fram en samlad lägesbild under en samhällsstörning i fred och krig.

Instruktion – underlag för samlad lägesbild (pdf)

Underlag för samlad lägesbild (pdf)

Det här är ett stödmaterial, med en tillhörande instruktion, för att ta fram en samlad lägesbild under en samhällsstörning i fred och krig.

Den tillhörande instruktionen innehåller förklaringar, tips och råd för hur du kan arbeta med att sammanställa en samlad lägesbild.

I ett senare skede kommer det att läggas till länkar/hänvisningar till olika analysmetoder som tas fram i Vidareutvecklingen av Gemensamma grunder.

Senast granskad: 14 juni 2023

Till toppen av sidan