Till innehåll på sidan

Inriktning och samordningsfunktion (ISF)

En inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta överenskommelser om inriktning och samordning. I praktiken är alltså ISF möten, fysiska eller på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras.

Vidareutveckling inom detta område kommer att ske under 2023 och 2024. Tills nytt material har tillkommit så gäller vägledningarna nedan fortsatt. Det gäller även för ISF-stöd samt för Inriktning och samordningskontakt (ISK).

Publikation

Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar : vägledning för aktörer på lokal och regional nivå med utgångspunkt i geografiskt områdesansvar

Publikationsnummer: MSB1031

Utgivningsår: 2017

Nu finns ett stöd för dig som arbetar med att utveckla aktörsgemensamma former på lokal och regional nivå. Inom ramen för Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar har de...

Omslagsbild för  Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar : vägledning för aktörer på lokal och regional nivå med utgångspunkt i geografiskt områdesansvar

Publikationsnummer: MSB1031

Utgivningsår: 2017

Publikation

Vägledning för lokal ISF : att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret

Publikationsnummer: MSB1378

Utgivningsår: 2019

Kommunerna och staten har i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap1 kommit överens om att kommunerna ska kunna driva en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå vid fredstida kri...

Omslagsbild för  Vägledning för lokal ISF : att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret

Publikationsnummer: MSB1378

Utgivningsår: 2019

Senast granskad: 14 juni 2023

Till toppen av sidan