Till innehåll på sidan

Stärkt frivilligstöd till myndigheter och regioner

MSB har tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna kommit överens om etableringen av en särskild samordningsfunktion, som ska mäkla deras utbildade frivilliga. Syftet är att snabbare förmedla personal med särskild expertis, som är utbildad för att kunna bidra vid kriser och höjd beredskap.

Vid en situation med ökade behov på verksamheten eller stort bortfall av personal inom samhällsviktig verksamhet kan utbildade frivilliga tillföra många av de kompetenser som efterfrågas och vara en viktig resurs för att klara uthållighet över tid. Deras insatser kan bidra till hanteringen av störningen och begränsa konsekvenserna av den. MSB får signaler under coronapandemin att fler offentliga aktörer har behov av förstärkning. Därför stärker vi frivilligstödet ytterligare och då riktat till centrala myndigheter, länsstyrelser och regioner.

De frivilliga försvarsorganisationernas förmågor

Frivilliga försvarsorganisationer  bidrar med utbildad frivillig personalförstärkning till offentliga aktörer och organisationerna har en särskild roll i samhällets beredskap. Deras kompetensområden finns i samhällsviktiga verksamheter inom bland annat transport och logistik, drivmedel, elförsörjning, tele- och radiokommunikation, sjukvårdare samt stabsstöd. Under coronakrisen finns en samordningsfunktion för alla frivilliga försvarsorganisation dit offentliga aktörer kan höra av sig för att få hjälp att komma i kontakt med frivilligresurser. Se kontaktuppgifter i ruta. 

Frivilliga försvarsorganisationer och några av deras kompetenser samt förmågor

Samordningsfunktionerna för frivilligstöd till offentliga aktörer

 

Myndigheter och regioner:
Samordningsfunktionen för de frivilliga försvarsorganisationerna
Telefonnummer: 070-214 86 70
Mejladress: ffo.samordning@forsvarsutbildarna.se

Kommuner med FRG:
Civilförsvarsförbundets nationella samordning
Telefonnummer: 08-629 63 61
Mejladress: frg@civil.se

Kommuner utan FRG:
Svenska Röda Korsets nationella samordning
Telefonnummer: 0771–19 95 00
Mejladress: info@redcross.se

Frågor och svar

  • Vad innebär den här satsningen i korthet?

    MSB får också tydliga signaler om att fler offentliga aktörer än kommunerna har behov av förstärkning. Därför stärker vi frivilligstödet ytterligare och då riktat till centrala myndigheter, länsstyrelser och regioner. Det gör vi på MSB tillsammans med de 18 frivilliga försvarsorganisationerna, som nu har etablerat en särskild samordningsfunktion för att ännu snabbare förmedla personal med expertis, utbildad för att kunna bidra vid kriser och höjd beredskap.

  • På vilket sätt kan de frivilliga försvarsorganisationerna erbjuda förstärkningspersonal med efterfrågade kompetenser?

    Utifrån de utbildningarna som de frivilliga försvarsorganisationerna ansvarar för kan de förmedla personer med rätt kompetens och skräddarsy grupper utifrån behoven. Det kan exempelvis handla om fordonsförare, logistikexperter, sjukvårdare och kommunikationstekniker.

  • Vilka ska ta del av denna hjälp och hur ska man göra?

    Flera myndigheter och regioner är redan igång eller har bett om förstärkning. För er andra: precis som kommunerna vill vi uppmana er att se över er personalförsörjning för att stärka er beredskap. Ta gärna kontakt med samordningsfunktionen som de frivilliga försvarsorganisationerna har etablerat för en dialog kring era behov av resursförstärkning. Mejladress till de frivilliga försvarsorganisationernas samordningsfunktion är ffo.samordning@forsvarsutbildarna.se

Senast granskad: 9 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan