Till innehåll på sidan

Beviljade projekt

Här presenteras de organisationer och uppdrag som beviljats medel för kunskapshöjande satsningar 2021.

Arbetarnas Bildningsförbund

900 000 kr

 • Utbildningen Preppa tillsammans – En folkbildningssatsning på hemberedskap och krismedvetenhet. Utbildningen riktar sig främst till unga vuxna boende i tätorter men även till allmänheten.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

Mer information om Preppa tillsammans på ABF:s webbplats

Brandskyddsföreningen i Sverige

4 800 000 kr

 • Förebyggande brandutbildning för riskutsatta grupper
 • Hembesök - Bostad
 • Utbilda skolelever i årskurs 7-9 i brandskydd, ”Upp i rök”, om anlagda skolbränder
 • Uppdrag inom inriktningsområdena Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder samt Förmåga att förebygga och hantera skolbränder.

Under coronapandemin genomförs inga fysiska besök eller träffar inom ordinarie brandförebyggande hembesöksverksamhet.

Mer information på Brandskyddföreningens webbplats

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer

800 000 kr

 • Uppsökande brandskyddsverksamhet riktad till äldre, boende i glesbygd.
 • Utbildningar i Första hjälpen och Hjärt-och lungräddning riktad till äldre, boende i glesbygd.
 • Frivilligkåren Tystberga räddningsvärn har en satsning på att nå ut via en podd
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder samt Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Mer information på Sveriges frivilliga brandkårers webbplats

Tystberga räddningsvärns podd

Föreningen FRIS - Räddningskårer i samverkan

1 200 000 kr

 • Förebyggande brandutbildning riktad till allmänheten, främst boende samt företrädare för lokala bostadsbolag i ”Brandskydd i bostad”.
 • Under coronapandemin genomförs inga fysiska besök eller träffar inom ordinarie uppsökande brandförebyggande verksamhet.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder.

Föreningen FRIS webbplats

Studieförbundet BILDA

950 000 kr

 • Utbildningen Var beredd – Inte rädd! riktas främst till barn och unga 8-25 år samt deras ledare i den orientaliska scoutverksamheten som drivs av minoritetsgrupper från ex. Syrien, Etiopien och Eritrea.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

Mer information om Var beredd - inte rädd på Studieförbundet BILDA:s webbplats

Svenska Judoförbundet

415 000 kr

 • Utbildningen Judo4Balance – falltrygghet för äldre riktas till allmänheten, främst mot äldre 65+ men även till målgrupper med behov av utbildningen.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor.

Mer information om falltrygghet för äldre på Svenska judoförbundets webbplats

SKPF Kommunalpensionärerna

400 000 kr

 • Utbildningen Bättre tänka efter före, riktat till äldre, 65+ i eget boende.
 • Uppdrag inom inriktningsområdena Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser samt Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor.

Kontakta SKPF via e-post

Svenska Livräddningssällskapet

7 000 000 kr

 • Vattensäkerhetsutbildning för icke simkunniga barn och ungdomar 5–19 år
 • Vattensäkerhetsutbildning för icke simkunniga vuxna
 • Drunkningsförebyggande vattensäkerhet till simkunniga vuxna utan kunskap i vattensäkerhet, i öppet vatten.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande.

Mer information om SLS vattensäkerhetsutbildningar på deras webbplats

Svenska Lottakåren

1 300 000 kr

 • Sköt dig själv - när det oväntade händer, riktad till allmänheten
 • När det oväntade händer - workshop, riktad till en yngre målgrupp från allmänheten
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

Mer om Sköt dig själv på Svenska Lottakårens webbplats

Mer om När det oväntade händer på Svenska Lottakårens webbplats

Svenska Röda korset

5 990 000 kr

 • Utbildningar i Första hjälpen och HLR för allmänheten, främst riktade till föräldrar/anhöriga till barn 0-6 år, personer med funktionsvariationer samt till äldre 65+.
 • Första hjälpen för alla - utbilda instruktörer som erbjuder prova på tillfällen riktade till allmänheten.
 • Våga rädda liv - webbaserad utbildning i Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, riktad till allmänheten.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Mer information på Röda korsets webbplats

Stöldskyddsföreningen

400 000 kr

 • Webbaserad utbildning i att hantera information säkert till allmänheten via webbplatsen Säkerhetskollen.se.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera information säkert.

Till Säkerhetskollen

Sveriges Civilförsvarsförbund

5 800 000 kr

 • Utbildningsprojektet Din Trygghet (innehåller fler inriktningsområden) riktas till de målgrupper som anges i Inriktning för uppdragsersättning, se ovan. Dessa utbildningar ska även riktas till målgrupper med behov av anpassad utbildning, som t.ex. funktionsvariationer eller på andra språk än svenska.
 • Integrationsprojekt - Utbildning av blivande instruktörer som har funktionsvariation eller annan språklig bakgrund.
 • Utbilda ungdomsledare.
 • Kunskapsspelet ”Blackout” till unga vuxna, 15-25 år.
 • Hemberedskap Barn 6-10 år.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

Mer information om kurserna på Civilförsvarsförbundets webbplats

Unga Forskare

945 000 kr

 • Utbildningen Är du säker? #290CyberSecurity riktar sig till skolelever och lärare i Sveriges alla kommuner och erbjuder skolbesök som genomförs i samarbete mellan Unga Forskare och volontärer som är IT-experter.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera information säkert.

Mer information om Är du säker på Unga forskares webbplats

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

2 100 000 kr

 • Genomföra utbildningen För din säkerhet! som riktar sig till allmänheten samt ungdomar 16-18 år, boende i tätorter
 • UngdomsCamp – 5 dagars internatutbildning om totalförsvaret och hemberedskap riktad till gymnasieungdomar –. Utbildningen genomförs i samverkan med Försvarsmakten.
 • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

Mer information om För din säkerhet på Försvarsutbildarnas webbplats

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan