Till innehåll på sidan

Förändringar i ansökningsblanketten

Vi arbetar ständigt för att förbättra processen för hantering av anslag 2:4 Krisberedskap, från ansökan till avslutat projekt. Här nämns några justeringar som gjorts i årets ansökningsblankett inför den kommande utlysningen.

Ansökningshandlingarna publiceras den 2 juni på den här sidan och sista dag för ansökan är den 30 september 2021.

Ökat fokus på uppföljning och implementering

Ansökningsblanketten för projekt med start 2022 innehåller bland annat fler frågor som kopplar till uppföljning och implementering av projekten än tidigare år. Sökande myndighet får på ett tydligare sätt än tidigare presentera hela effektkedjan från projektstart till långsiktiga effekter på samhällets samlade beredskap. Detta kommer utgöra ett tydligare underlag både för MSB:s bedömning vid prioritering av projekten inför beslut om tilldelning av medel och för uppföljning efter projekttidens slut. Vi kommer att återkomma till hur vi utvecklar uppföljningen av projekten.

Som vidare metodstöd hänvisar vi i blanketten till ESV:s vägledning och webbutbildning om verksamhetslogik.

Nytt upplägg i budgetfliken

Vi har även uppdaterat strukturen i budgetfliken. Istället för att fylla i en totalbudget och sen lämna info om hur den beräknades så fyller man i beräkningarna och de summeras automatiskt till budgeten. Det här ger en enhetligare struktur för projektens budget och en tydligare överblick över sökta kostnader för både sökande myndighet och MSB.

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan