Till innehåll på sidan

Skyddsrumskontroller och påverkan av nya coronaviruset

I den rådande situationen med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, påverkas kontrollverksamheten för skyddsrum tillfälligt. Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss på skyddsrum@msb.se.

Fastighetsägare med skyddsrum

Med anledning av smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du som fått kallelse till kontroll eller tillsyn av skyddsrum, eller som har inbokad tid för efterbesiktning, begära anstånd några månader. Kontakta den kontrollant som står angiven i kallelsen för att boka ny tid.

Skyddsrumssakkunniga med skyddsrumsuppdrag

MSB får många frågor från både skyddsrumssakkunniga och oroliga fastighetsägare gällande inbokade skyddsrumstillsyner, skyddsrumskontroller och efterbesiktningar med anledning av smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Inriktning vid skyddsrumsuppdrag

MSB fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) råd och rekommendationer avseende coronaviruset och covid-19, och det är viktigt att du som utför skyddsrumsuppdrag gör likadant. Utöver de råd som gäller hela landet ska även beslutade lokala allmänna råd följas.

För att möjliggöra för er skyddsrumssakkunniga att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har MSB förlängt tiderna för samtliga tilldelade skyddsrumsuppdrag enligt nedan.

  • Senaste utförandedatum för kontroll (skede 1) ändras till 2021-08-31
  • Senaste utförandedatum för efterbesiktning (skede 2) ändras till 2022-01-31
  • Senaste utförandedatum för tillsyn ändras till 2021-10-31

Hur länge denna inriktning kommer att fortgå vet vi inte idag. Om situationen förändras och nya rekommendationer eller restriktioner kommer, återkommer MSB med ny information.

Övrigt

MSB är medvetna om att rådande situation kan ställa till problem för er skyddsrumssakkunniga, men i detta läge som vi inte kunnat förutse,  behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra spridningen av viruset. MSB återkommer med ytterligare information efterhand som situationen utvecklas.

Senast granskad: 19 maj 2021

Till toppen av sidan