Till innehåll på sidan

Kontakta skyddsrumssakkunnig eller leverantör

Om du som fastighetsägare ska göra förändringar i ett skyddsrum behöver du i vissa fall stöd från en skyddsrumssakkunnig. Du kan även behöva kontakta en skyddsrumsleverantör som levererar utrustning och utför entreprenadsarbeten.

Aktuellt i maj 2022: MSB varnar för vilseledande information från företag som säljer skyddsrumstjänsterMånga åtgärder av enklare karaktär kan med fördel utföras av fastighetsägaren eller lämpligt lokalt entreprenadföretag. Tekniska lösningar som visar hur åtgärder utförs finns framtagna för ett stort antal arbeten i skyddsrum.

Dessa lösningar kan ni hitta på sidan Beräkningar, lösningar och komponenter under Typlösningar. I varje typlösning finns angivet om utförandet måste granskas av skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet eller om dokumenterad egenkontroll innebär godtaget utförande.

Till Beräkningar, lösningar och komponenter för skyddsrum

Råd vid kontakt med leverantörer

  • Ta in anbud från flera leverantörer, priser på tjänster eller produkter kan variera
  • Begär alltid offert där respektive vara och tjänst tydligt specificeras
  • Upprätta avtal där omfattning tydligt framgår så eventuella ändringar eller tillägg kan regleras separat
  • Begär referenser
  • Vid oklarheter kontakta MSB

Krav på skyddsrumssakkunnig

En skyddsrumssakkunnig är godkänd av MSB genom ett certifikat (SRG). Beroende på uppdrag så ska den sakkunnige ha allmän eller kvalificerad behörighet, vilket framgår av följande tabell:

Typ av uppdrag för en skyddsrumssakkunnig 

Avsnitt

i SR 15

Godtagen behörighet

Allmän

Kvalificerad

Skyddsrumsstartmöte

3:31

 

X

Nyproduktionskontroll

4:11

 

X

Slutlig besiktning

4:15

 

X

Skyddsrumstillsyn

4:23

X

X

Skyddsrumskontroll

4:24

X

X

Anläggningskontroll

4:26

 

X

Skyddsrumsintyg

9:23

 

X

Avvecklingsutlåtande

9:31

 

X

Avvecklingsbesiktning

9:32

X

X

Skyddsrumsyttrande

9:21

X

X

Skyddsrumsstatus

4:22

X

X

Tillverkningskontroll

8:24

 

X

Vill du utbilda dig till skyddsrumssakkunnig?

Anmälan till kurs för att bli certifierad skyddsrumssakkunnig görs till Byggutbildarna.

Till Byggutbildarnas hemsidaEfter kursen ansöker du på nedanstående blankett för att få ditt certifikat av MSB. 

Ansök om att bli skyddsrumssakkunnig

Senast granskad: 13 september 2023

Till toppen av sidan