Till innehåll på sidan

Tips och hänvisningar - infosäkkollen

Här finns hänvisningar till stödmaterial som hjälp för dig och din organisation efter att ni fått ett resultat från verktyget Infosäkkollen.

Stödmaterialet består av vägledningar och övrigt stöd från MSB inklusive direkta hänvisningar till olika avsnitt i metodstödet på informationssakerhet.se. Vissa rapporter och andra publikationer som kan ge aktuell information är också inkluderade.

Återkopplingen ni fått i verktyget indikerar vilka arbetsområden som behöver utvecklas för att komma vidare i modellens nivåer. Innehållet på den här sidan är ordnat per arbetsområde så att ni kan hitta stöd kopplat till de områden ni vill arbeta med.

  • Informationsklassning

    Resultatet inom området beror på vad organisationen lämnat för svar om sitt arbete med informationsklassning (exempelvis om ett arbetssätt finns, hur det tillämpas och vad det innehåller) samt om hur arbetet med informationsklassning kopplar till andra delar av informationssäkerhetsarbetet (exempelvis om underlag från omvärldsbevakningen används vid informationsklassning och om säkerhetsåtgärder väljs på grundval av informationsklassning).

     

    Stödmaterial för att komma vidare i arbetet

    Metodstödet: Utforma - KlassningsmodellMetodstödet: Använda - Klassning av information

Senast granskad: 17 maj 2021

Till toppen av sidan