Till innehåll på sidan

WIS

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information skapar alla inblandade enkelt och effektivt en samlad lägesbild. Varje aktör äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med. Det går bra att använda WIS för att dela information enbart inom egen organisation.

WIS över SGSI

WIS går över internet. Under normala förhållanden fungerar internet utmärkt för den typ av informationsdelning som sker i WIS. Under störda förhållanden behöver alternativa accessvägar vara tillgängliga. WIS över SGSI ökar möjligheterna till informationsdelning och upprätthållande av lägesbilder under störda förhållanden. Tjänsten WIS över SGSI har inte lanserats ännu.

WIS - Verktyg och tjänster

Vilka får använda WIS?

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS.

Vilka får använda WIS över SGSI?

De WIS-användare som även är berättigade att använda SGSI kommer också att kunna använda WIS över SGSI. Tjänsten WIS över SGSI har inte lanserats ännu.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan