Till innehåll på sidan

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information. Varje aktör äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med.

WIS över SGSI

WIS går över internet. Under normala förhållanden fungerar internet utmärkt för den typ av informationsdelning som sker i WIS. Under störda förhållanden behöver alternativa accessvägar vara tillgängliga. WIS över SGSI ökar möjligheterna till informationsdelning och upprätthållande av lägesbilder under störda förhållanden. Tjänsten WIS över SGSI har inte lanserats ännu.

WIS - Verktyg och tjänster

Vilka får använda WIS?

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS.

Vilka får använda WIS över SGSI?

De WIS-användare som även är berättigade att använda SGSI kommer också att kunna använda WIS över SGSI. Tjänsten WIS över SGSI har inte lanserats ännu.

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan