Till innehåll på sidan

SGSI

SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa.

Nätet är utformat för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Med SGSI kan anslutna kunder få åtkomst till andra anslutna kunders databaser, skicka skyddad e-post och ha skyddade videokonferenser. För att få ansluta sig till SGSI ställs höga krav på kundernas arbete med it-säkerhet och signalskydd, motsvarande ISO 27001. Syftet är att skapa tillit och förtroende mellan de användare som utbyter skyddsvärd information.

SGSI - Verktyg och tjänster

Vilka får använda SGSI?

  • myndigheter
  • kommuner
  • regioner
  • andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.

SGSI får endast användas av kunder som uppfyller gemensamt framtagna säkerhetskrav. En ackreditering krävs för att få ansluta.

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan