Till innehåll på sidan

SGSI

SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa.

Nätet är utformat för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Med SGSI kan anslutna kunder få åtkomst till andra anslutna kunders databaser, skicka skyddad e-post och ha skyddade videokonferenser. För att få ansluta sig till SGSI ställs höga krav på kundernas arbete med it-säkerhet och signalskydd, motsvarande ISO 27001. Syftet är att skapa tillit och förtroende mellan de användare som utbyter skyddsvärd information.

SGSI - Verktyg och tjänster

Vilka får använda SGSI?

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Regioner

SGSI får endast användas av kunder som uppfyller gemensamt framtagna säkerhetskrav. En ackreditering krävs för att få ansluta.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

Till toppen av sidan