Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter.

Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och totalförsvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Systemet har extremt hög tillgänglighet. Vid längre elavbrott fortsätter exempelvis systemet att drivas med hjälp av en väl planerad reservkraft.

Rakel - Verktyg och tjänster

Vilka får använda Rakel?

Det är i första hand aktörer med samhällsviktig verksamhet som får ansluta sig till Rakel. Radioanvändningen ska behövas för uppgifter inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

 

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan