Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Systemet har extremt hög tillgänglighet. Eftersom Rakel är ett eget system fungerar det när andra system, som mobiltelefoni och internet, drabbats av överbelastningar, elavbrott eller andra störningar.

Krypterad informationsdelning

Radiokommunikationen mellan radioterminal och basstation i Rakel har skydd mot obehörig avlyssning. Med tilläggstjänsten Rakel sekretess ges full kryptering hela vägen från radioterminal till radioterminal genom nätet. Det gäller även vid gruppsamtal och textmeddelanden (SDS).

Rakel - Verktyg och tjänster

Tilläggstjänst i Rakel: Sekretess

Vilka får använda Rakel?

Grundkravet för att ansluta till Rakel är att organisationen tillhör den behöriga användarkrets som finns angiven i 20 a § förordning om elektronisk kommunikation (FEK). Organisationen ska ha ett författningsreglerat ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar.

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan