Till innehåll på sidan

EU-utlysning kopplad till NIS-direktivet

Flera olika aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka medfinansiering från EU för att höja cybersäkerhetskapaciteten i linje med kraven i NIS-direktivet. MSB har en samordnande roll för svenska ansökningar.

Bakom utlysningen ”2018 CEF Telecom Call - Cybersecurity (CEF-TC-2019-2)” står Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Utlysningen syftar till att stärka cybersäkerheten i medlemsstaterna och främja samarbete. På INEA:s utlysningssida finns information om innehållet i utlysningen, se länk längst ner på den här sidan.

Utlysningen har fem mål varav tre berör NIS-direktivet. Alla ansökningar måste adressera något av målen.

Vem kan söka?

Följande aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka finansiering:

 • Nationella CSIRT-enheter
 • Leverantörer av samhällsviktiga tjänster
 • Behöriga myndigheter och nationella kontaktpunkter

Detaljerad information om vem som kan söka under vilka målsättningar finns på INEA:s utlysningssida.

Vilka aktiviteter kan man få finansiering för?

Under varje mål i utlysningen finns exempel på aktiviteter som kan finansieras inom ramen för utlysningen. Kostnader som täcks avser kostnader som har uppstått tidigast från det att ansökan skickades in till det att aktiviteten har genomförts enligt plan.

Medfinansiering kan uppgå till 75 procent av aktivitetens totala kostnad. Egen finansiering motsvarande 25 procent av den totala kostnaden för planerad aktivitet krävs således för att kunna bli beviljad finansiering från utlysningen.

Förberedelser inför ansökan

Börja förbereda din ansökan så snart som möjligt och skapa ett utkast i det elektroniska ansökningssystemet ”TENtec eSubmission module”. Länk till systemet finns på utlysningssidan. Vad ansökan ska innehålla beskriver INEA i utlysningsdokumenten. Ansökan ska vara skriven på engelska.

Observera att om du planerar att skicka in en ansökan är det mycket viktigt att du tar del av samtliga utlysningsdokument på INEA:s utlysningssida. Informationen är på engelska. INEA erbjuder en ”Guide for applicants” som ger vägledning i hur arbetet med ansökan går till samt en omfattande FAQ om utlysningen.

Godkännande från regeringen krävs

Innan du kan skicka in din ansökan till INEA behövs ett godkännande från den svenska regeringen. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster behöver även ett intyg från utpekad tillsynsmyndighet.

Intyg från tillsynsmyndighet

Om den sökande är en leverantör av samhällsviktiga tjänster skickar den sökande mallen för så kallat ”letter of support” till utpekad tillsynsmyndighet. Mallen finns att ladda ner bland utlysningsdokumenten på INEA:s utlysningssida. Observera att ansökningsnumret (benämns ”TENtec proposal number” i Word-mall och ”Code” eller ”Draft Nr” i det elektroniska ansökningssystemet) måste vara förifyllt. Tänk på att vara ute i god tid. Intyg från tillsynsmyndigheten skickas tillbaka digitalt.

Godkännande från regeringen

Samtliga ansökningar behöver ett godkännande från den svenska regeringen innan de kan skickas in. MSB kommer kontrollera att ansökningarna är fullständiga och faller inom ramen för utlysningen innan de går vidare till regeringskansliet.

Skicka fullständig ansökan till MSB via e-post registrator@msb.se senast den 30 september. Ansökan ska innehålla följande delar:

 • Del A (laddas ner i PDF-format från ansökningssystemet)
 • Del B
 • Del C
 • Del D
 • Del A2.3 där ansökningsnumret är förifyllt (sida 6 i Word-versionen av ansökningsformuläret, se INEA:s utlysningssida)

För leverantörer av samhällsviktiga tjänster:

 • Påskrivet och skannat ”letter of support” från tillsynsmyndigheten

Den som har fått en ansökan godkänd av regeringen får del A2.3 påskriven och skannad av MSB via e-post vecka 45.

Övergripande tidplan

 • 4 juli 2019: Utlysningen öppnar.
 • 30 september: Sista dag att skicka fullständig ansökan till MSB för granskning inför vidare beredning av regeringskansliet.
 • Vecka 45 2019: Sökande får besked via e-post om ansökan fått godkännande av regeringen samt del A2.3 påskriven och skannad.
 • 14 november 2019: Sista dag att skicka ansökan till INEA.
 • December 2019 - februari 2020: Utvärdering av inkomna förslag och ansökningar.
 • April 2020: Samråd med CEF-kommittén.
 • Maj 2020: Antagande av urvalsbeslutet.
 • Maj-augusti 2020: Förberedelse och underskrift av bidragsavtal.

Kontakt

Om du har frågor om processen för att få din ansökan godkänd av den svenska regeringen är du välkommen att kontakta MSB på fraga.nis@msb.se.

Övriga frågor om utlysningen hänvisas till INEA:s helpdesk som du hittar kontaktuppgifter till på INEA:s utlysningssida.

Senast granskad: 11 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan