Till innehåll på sidan

Kompetensgemenskapen för cybersäkerhetsforskning och innovation

Cybernoden är Sveriges nationella kompetensgemenskap inom cybersäkerhetsforskning och innovation och drivs av RISE på uppdrag av NCC-SE inom ramen för ECCC. Tillsammans med NCC-SE utgör Cybernoden en nationell arena med målsättningen att initiera forskning och innovation inom cybersäkerhet.

Kompetensgemenskapen består av behovsägare och utförare av forskning, innovationer, kompetensutveckling och standardisering inom cybersäkerhet. Som medlem i kompetensgemenskapen bidrar varje organisationen till det uppdrag som ECCC och nätverket av nationella samordningscenter har, bistår med kompetens och rådgivning, samt stödjer ECCC och NCC-SE att synliggöra projekt. Kompetensgemenskapen blir en arena för dialog, samverkan och utforskning av möjliga samarbeten.

Läs mer om forskning och innovation inom cybersäkerhet (Cybernode.se)

Ansök om medlemskap

Det finns möjlighet att redan under 2023 visa intresse för att ansöka om medlemskap i Cybernoden. NCC-SE vid MSB kommer enligt kraven i CCCN-förordningen att bedöma ansökningar och förbereder tillsammans med ECCC och nätverket av nationella samordningscenter en process för ansökan och kriterier för bedömningar.

Vill ni ansöka om medlemskap i kompetensgemenskapen, skicka ett mail till ncc-se@msb.se

Läs mer om CCCN-förordningen

Senast granskad: 25 maj 2023

Till toppen av sidan