Till innehåll på sidan

Kompetensgemenskapen för cybersäkerhetsforskning och innovation

Kompetensgemenskapen består av behovsägare och utförare av forskning, innovationer, kompetensutveckling och standardisering inom cybersäkerhet. Ansökan görs till MSB.

Kompetensgemenskapen för forskning och innovation inom cybersäkerhet kommer att bestå av en nationell gemenskap som tillsammans med andra medlemsstaters motsvarigheter ingår i en europeisk kompetensgemenskap.

Gemenskapen består av behovsägare och utförare av forskning, innovationer, kompetensutveckling och standardisering inom cybersäkerhet.

Som medlem i kompetensgemenskapen bidrar organisationen till det uppdrag som ECCC och nätverket av nationella samordningscenter har, bistår med kompetens och rådgivning i arbetsgrupper som leds av ECCC samt stödjer ECCC och det nationella samordningscentret att synliggöra projekt. Kompetensgemenskapen blir en arena för dialog, samverkan och utforskning av möjliga partnerskap.

Ansök om medlemskap

Det finns möjlighet att redan nu visa intresse för att ansöka om medlemskap i kompetensgemenskapen. NCC-SE vid MSB kommer enligt kraven i CCCN-förordningen att bedöma ansökningar till kompetensgemenskapen och förbereder tillsammans med ECCC och nätverket av nationella samordningscenter en process för ansökan och kriterier för bedömningar.

Vill ni ansöka om medlemskap i kompetensgemenskapen, skicka ett mail till ncc-se@msb.se.

Senast granskad: 8 juni 2022

Till toppen av sidan