Till innehåll på sidan

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s forskningsprogram och innehåller satsningar inom bland annat cybersäkerhet. Cybersäkerhetsutlysningarna för 2022 öppnar 30 juni och stänger 16 november 2022.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och tar över efter Horisont 2020. Programmet gäller för perioden 2021-2027.

Horisont Europa är indelat i sex kluster varav kluster 3 om civil säkerhet för samhället inrymmer åtgärder inom cybersäkerhet.

Budget och satsningar för programmet

Den totala budgeten för åtgärderna inom cybersäkerhet för hela perioden är oklar. För åren 2021-2022 är budgeten cirka 135 miljoner euro och utlysningarna för 2022 omfattar satsningar inom:

 • hot- och incidenthantering i komplexa digitala miljöer
 • metoder och verktyg för verifiering och testning av potentiellt sårbar hård- och mjukvara
 • framtidssäker kryptografi
 • utveckling och validering av processer och verktyg för certifiering av it-produkter, tjänster och processer.

Utlysningarna öppnar 30 juni och stänger 16 november 2022.

Tidsplan

Nedan listas de kommande utlysningarna för 2022 även på engelska. De öppnar den 30 juni och stänger 16 november.

 • Secure and resilient digital infrastructures and interconnected systems
  (2022) Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems and infrastructures
 • Hardware, software and supply chain security
  (2022) Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components
 • Cybersecurity and disruptive technologies
  (2022) Transition towards Quantum-Resistant Cryptography
 • Smart and quantifiable security assurance and certification shared across Europe
  (2022) Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes

Huvudansvarig i Sverige för Horisont Europa kluster 3 är Vinnova i samarbete med MSB.

När ECCC är inrättat förväntas EU-organet i samarbete med nätverket av nationella centra att ansvara för utvecklingen och genomförandet av de cybersäkerhetsutlysningar som kräver samfinansiering av medlemsstaterna.

Senast granskad: 8 juni 2022

Till toppen av sidan