Till innehåll på sidan

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet som gäller för perioden 2021-2027 delas in i sex kuster varav det tredje som gäller civil säkerhet för samhället omfattar åtgärder inom cybersäkerhet.

EU-kommissionens europeiska kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) ansvarar för förvaltning och utlysning av EU-medel för cybersäkerhetsforskning och arbetsprogram inom Horisont Europa. ECCC ska i samarbete med nätverket av nationella centra ansvara för utveckling och genomförande av de cybersäkerhetsutlysningar som kräver samfinansiering av medlemsstaterna. I Sveriges har MSB byggt upp ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) som stöttar ECCC:s arbete.

Planerade satsningar inom Horisont Europa

Planerade satsningar inom arbetsprogrammet för civil säkerhet för samhället när det gäller cybersäkerhet publiceras på EU:s webbplats Horisont Europa kluster 3.

Senast granskad: 20 januari 2023

Till toppen av sidan