Till innehåll på sidan

Horisont Europa - Cybersäkerhet

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet pågår under perioden 2021-2027 och delas in i sex kuster varav det tredje som gäller civil säkerhet för samhället omfattar åtgärder inom cybersäkerhet. Totalbudget för programmet är 95,5 miljarder euro. År 2023-2024 finns 119 miljoner euro avsatt för åtgärder inom cybersäkerhet.

EU-kommissionens europeiska kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) ansvarar för förvaltning och utlysning av EU-medel för cybersäkerhetsforskning och arbetsprogram inom Horisont Europa. ECCC ska i samarbete med nätverket av nationella centra ansvara för utveckling och genomförande av de cybersäkerhetsutlysningar som kräver samfinansiering av medlemsstaterna. I Sveriges har MSB byggt upp ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) som stöttar ECCC:s arbete.

Fokus för utlysningarna som omfattar cybersäkerhet ligger på:

  • Stärkt cybersäkerhetskapacitet och suveränitet avseende digital teknik inom EU
  • Mer motståndskraftiga digitala infrastrukturer, system och processer
  • Ökad säkerhet för mjukvara, hårdvara och leveranskedjor
  • Att säkra upp så kallade disruptiva teknologier
  • Kvantifierbara säkerhetsnivåer och certifiering inom EU
  • Förstärkt gemensam cybersäkerhetshantering och kultur inom EU

Utlysningarna är öppna för företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer. Sökande behöver vara en juridisk person inom ett EU/EES-land eller annat associerat land.

Vinnova har huvudansvaret för samordningen av hela programmet Horisont Europa i Sverige. NCC-SE:s roll är att främja cybersäkerhet inom programmet.

Sök finansiering inom cybersäkerhet inom Horisont Europa

På nationell nivå arbetar NCC-SE inom cybersäkerhet med att knyta kontakt mellan svenska och europeiska forskare och företag och underlätta för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar.

För vägledning i hur du söker EU-finansiering för forskning och innovation som kan bidra till ökad cybersäkerhet kan du kontakta oss på: ncc-se@msb.se

Du är även välkommen att delta på våra nationella informationsträffar anordnade av NCC-SE.Skrivarstuga om programmet Horisont Europa 27 september

I tabellen nedan anges planerade utlysningar öppna för alla aktörer att söka under 2023 inom Horisont Europa.

För mera information se arbetsprogram:

Horisont Europa 2023-2024: Kluster 3I samband med att utlysningarna öppnar publiceras information i EU-kommissionens Funding & tenders (europa.eu) portal som innehåller information om alla aktuella utlysningar för EU-finansieringsprogram så även för DIGITAL. Observera att angivna tider för öppnande av utlysningar i arbetsprogram och övrig kommunikation är preliminära.

Kluster 3: Civil säkerhet för samhället – destination: ökad cybersäkerhet

Öppnar preliminärt 29 juni 2023

Utlysning

Information

Budget (milj EUR)

Finansieringsform

HORIZON-CL3-2023-CS-01-01: Secure Computing Continuum (IoT, Edge, Cloud, Dataspaces) Omfattar lösningar för sårbara uppkopplade system (IoT, Edge, Cloud, Dataspaces).

Totalt: 28

Förväntat bidrag per projekt: 4-6

Innovation action: upp till 70 % för företag och upp till 100 % för icke vinstdrivande organisationer, ex. högskolor och universitet. (~TRL 6-8)
HORIZON-CL3-2023-CS-01-02: Privacy-preserving and identity management technologies Omfattar systemlösningar för hantering av integritet och identitet

Totalt: 15,7

Förväntat bidrag per projekt: 2-4

Innovation action: upp till 70 % för företag och upp till 100 % för icke vinstdrivande organisationer, ex. högskolor och universitet (~TRL 6-8)
HORIZON-CL3-2023-CS-01-03: Security of robust AI systems Omfattar säkra och robusta AI-system

Totalt: 15

Förväntat bidrag per projekt: 4-6

Research and innovation action: upp till 100 % finansiering

(~TRL 2-6)

Hur du skriver en bra ansökan

Det är viktigt att du när en utlysning öppnar läser utlysningstexten noggrant. Du hittar information om utlysningen DIGITAL på EU-kommissionens Funding & tenders (europa.eu) portal som innehåller information om aktuella utlysningar för EU-finansieringsprogram. För ansökan behöver du skaffa ett konto.

Om du överväger att söka är det rekommenderat att delta på EU-kommissionens informationsträffar, se mer information på EU-kommissionens webbplats för Horisont Europa. Förutom information om innehåll och krav i en utlysning erbjuder träffarna ofta möjlighet att få kontakt med relevanta nätverk samt hitta projektparter från andra länder. Tänk på att vissa av utlysningarna kräver samarbete mellan aktörer. EU har även en egen söktjänst som gör det möjligt att identifiera potentiella partners.

EU:s söktjänst Partner SearchNär du skriver din ansökan kan du ta hjälp av EU-kommissionens onlinemanual. Ansökan lämnas in av den projektpart i konsortiet som är projektkoordinator.

Online Manual - Funding Tenders OpportunitiesKontakta gärna även NCC-SE om ni har frågor eller behöver stöd vid ansökan. För mera information delta även gärna på nationella informationsträffar anordnade av NCC-SE.

Senast granskad: 28 september 2023

Till toppen av sidan