Till innehåll på sidan

Nätverket av nationella samordningscenter

Varje medlemsstat i EU ska utnämna ett nationellt samordningscenter. Tillsammans utgör centren ett nätverk som kan utbyta erfarenheter om hur CCCN-förordningen ska tillämpas.

 

Varje medlemsstat har utnämnt ett nationellt samordningscenter, som ska stödja ECCC i sitt uppdrag, bygga upp och samordna den nationella delen av den europeiska kompetensgemenskapen, kunna ge ekonomiskt stöd med EU-medel till tredje part, särskilt små och medelstora företag, främja de europeiska arbetsprogrammen och ge vägledningar vid ansökningar samt i stort stimulera forskning, innovation och kompetensutveckling nationellt.

Det nationella samordningscentret kommer att delta i nätverket av nationella samordningscenter, som fungerar som ett samlande stöd i ECCC:s uppdrag och är ett forum för utbyte av erfarenheter och samverkan vid nationell tillämpning av CCCN-förordningen.

Lista med nationella samordningscenter i Europa på EU:s webbplats

Senast granskad: 8 juni 2022

Till toppen av sidan