Till innehåll på sidan

EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC)

EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) inrättas i Bukarest. ECCC är huvudorgan för EU:s utveckling av cybersäkerhet och förvaltar ekonomiskt stöd från olika EU-projekt.

 

ECCC styrs av en styrelse med ledamöter från varje medlemsstat. En generaldirektör för ECCC rekryteras för närvarande och förberedelser sker för den fysiska placeringen samt rekrytering av cirka 35 medarbetare under 2023.

Utveckling av EU:s cybersäkerhet

ECCC är EU:s huvudorgan för investeringar i cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhet, samt för genomförande av relevanta projekt och initiativ tillsammans med nätverket av nationella samordningscenter.

Förvalta ekonomiskt stöd

ECCC:s uppgift är att förvalta ekonomiskt stöd till cybersäkerhet från EU-programmen Horisont Europa och Digitalt Europa (DIGITAL). Centrumet ska bland annat göra strategiska prioriteringar, ta fram arbetsprogram, genomföra utlysningar och ge expertstöd exempelvis genom vägledningar och samverkan. ECCC kommer att leda nätverket av nationella samordningscenter och leda arbetsgrupper med registrerade medlemmar i den europeiska kompetensgemenskapen.

Under inrättandet av ECCC förvaltas centrumets uppgifter av EU-kommissionen (DGCNECT).

Läs mer om (ECCC) European Cybersecurity Competence Centre and Network

Senast granskad: 12 januari 2023

Till toppen av sidan