Till innehåll på sidan

EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC)

EU:s kompetenscentrum (ECCC) inrättas i Bukarest. Det är huvudorgan för EU:s utveckling av cybersäkerhet och förvaltar ekonomiskt stöd från olika EU-projekt.

EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet, eller som det kommer att kallas, ECCC, är ett EU-organ som håller på att inrättas i Bukarest.

ECCC styrs av en styrelse med ledamöter från varje medlemsstat. En generaldirektör för ECCC rekryteras för närvarande och förberedelser sker för den fysiska placeringen samt rekrytering av cirka 35 medarbetare under 2022-2023.

Huvudorgan för utveckling av EU:s cybersäkerhet

ECCC kommer att vara EU:s huvudorgan för investeringar i cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhet, samt för genomförande av relevanta projekt och initiativ tillsammans med nätverket av nationella samordningscenter.

Förvalta ekonomiskt stöd

ECCC kommer att förvalta ekonomiskt stöd till cybersäkerhet från EU-programmen Horisont Europa och Digitalt Europa (DIGITAL). EU-organet kommer att ta fram strategiska prioriteringar och ett arbetsprogram inom området, genomföra utlysningar samt ge expertstöd, utfärda vägledningar, mäkla kunskap och visualisera projekt. ECCC kommer att leda nätverket av nationella samordningscenter och leda arbetsgrupper med registrerade medlemmar i den europeiska kompetensgemenskapen.

Fram tills ECCC är inrättat, förvaltas dess uppgifter av EU-kommissionen (DGCNECT).

Mer information på European Cybersecurity Competence Centre and Network:s webbplats

Senast granskad: 8 juni 2022

Till toppen av sidan