Till innehåll på sidan

DIGITAL (Digitalt Europa)

Programmet för ett digitalt Europa, DIGITAL, är ett nytt EU-program som ska påskynda den digitala transformationen för företag, offentlig sektor och medborgare. Det är ett program med fokus på utveckling av utrustning som ger en hög säkerhetsnivå för nät- och informationssystem.

EU-kommissionens europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet (ECCC) ansvarar för utveckling och genomförande av arbetsprogram inom DIGITAL. Åtgärderna inom cybersäkerhet ska främst genomföras genom ECCC. I Sveriges har MSB byggt upp ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) som stöttar ECCC:s arbete.

Huvudansvar och budget

Huvudansvarig för samordningen av DIGITAL i Sverige är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGITAL gäller för perioden 2021-2027 och är indelat i fem mål inom storskalig digital kapacitet och infrastrukturuppbyggnad inom EU. För åtgärder inom det specifika målet för cybersäkerhet och förtroende har DIGITAL en total budget för programperioden på 1,6 miljarder euro.

Planerade satsningar inom DIGITAL

Exempel på planerade satsningar inom arbetsprogrammet för cybersäkerhet är bland annat testbäddar för cybersäkerhet, sammankopplade SOC:ar (Security Operations Centres), säkerhet inom 5G och implementeringen av en EU-reglering inom cybersäkerhet.

DIGITAL kompletterar EU-programmet Horisont Europa som huvudsakligen fokuserar på forskning och teknisk utveckling.

Senast granskad: 19 september 2022

Till toppen av sidan