Till innehåll på sidan

IT-incidentrapportering 2019: Fler myndigheter bör rapportera mer

Samhället digitaliseras i en snabb takt. Tekniken blir allt mer avancerad och medborgarna förväntar sig en ökad digital service. Det skapar en situation där hastighet och utveckling går före säkerhet och kontroll. I denna verklighet befinner sig samtliga svenska myndigheter.

Alla verksamheter kommer förr eller senare att drabbas av någon form av it-incident. När detta sker måste rapporteringspliktiga myndigheter anmäla det till MSB.

I årsrapporten för it-incidentrapportering 2019 redovisar MSB antalet inkomna rapporter och några exempel på allvarliga it-incidenter, som bygger på rapportering från statliga myndigheter under 2019. MSB presenterar även utvecklingen under perioden 2016-2019. Syftet är att höja myndigheternas lägstanivå i arbetet att skydda sig mot it-incidenter. Utöver sammanställning och analys innehåller rapporten även stöd till de myndigheter som omfattas av rapporteringsplikten.

Ladda ner rapporten i sin helhet

Innehållet på den här sidan är ett utdrag av årsrapporten, som du kan ta del av i sin helhet genom att ladda ner den som pdf-fil.

Årsrapport it-incidentrapportering 2019

Föråldrade it-system och mänskliga misstag största orsakerna till it-incidenter

Genomgång och analys av rapporteringen från myndigheter.

Exempel från verkligheten

Angrepp, mänskliga misstag och störningar i driftmiljön är några exempel på it-incidenter hos myndigheter.

Senast granskad: 24 november 2020

Till toppen av sidan