Till innehåll på sidan

Om Tänk säkert-kampanjen 2020

I oktober arrangerar MSB och polisen för tredje året i rad kampanjen "Tänk säkert". Kampanjen är en del av EU:s informationssäkerhetsmånad. Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Tänk säkert-kampanjen fokuserar på människors beteende. Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

Årets tema är Säkra din väg in - Skydda dig mot nätfiske och skadlig kod.

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig som kan leda till att du förlorar värdefull information.

Kampanjen riktar sig till privatpersoner och företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

För att nå ut till en bred grupp av människor och företagare i hela landet samarbetar MSB med offentliga, privata och intresseorganisationer som också vill bidra till ökad medvetenheten och kunskap i samhället.

Samarbetspartnerna genomför en rad aktiviteter runt om i landet under oktober månad.

Ett hållbart digitaliserat Sverige

Regeringens digitaliseringsstrategi inkluderar en vision om ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utvecklingen har gått snabbt och går alltjämt snabbt. Att tänka sig en vardag utan digital kommunikation och informationsbehandling är nästan omöjligt. Utvecklingen av informations- och cybersäkerheten går inte lika snabbt.

Regeringens digitaliseringsstrategi

EU:s informationssäkerhetsmånad

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). I Sverige arrangeras den europeiska informationssäkerhetsmånaden av MSB.

Enisa tar fram mycket informationsmaterial gällande informations- och cybersäkerhet, inte bara i samband med informationssäkerhetsmånaden.

 

Händer i kampanjen

 • Vecka 41

  6 okt

  Det första av fem webbseminarier.
  Tema Samhällets och företagens digitalisering – möjligheter och risker.
  MSB:s experter Jan-Olof Olsson och Christian Sundberg deltar. Svante Werger MSB modererar.

  6 okt

  Dags att förstärka skyddet cyberattacker Göteborg
  SÄPO medverkar och presenterar
  Deltar gör Teknikföretagen SOFF Västra Götandsregionen

  Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

 • Vecka 42

  13 okt

  Det andra av fem webbseminarier. Telia och polisen deltar och pratar om teknik och brott. Svante Werger MSB modererar.

  19 okt

  Konferens för IT-arkitekter
  Dataföreningen Kompetens
  Janne Olsson från polisen medverkar

  Sveriges största konferens för IT-arkitekter ITARC19 okt

  Dags att förstärka skyddet cyberattacker Karlskoga
  SÄPO medverkar och presenterar
  Deltar gör Teknikföretagen SOFF Västra Götandsregionen

  Dags att förstärka skyddet cyberattacker Karlskoga

   

 • Vecka 43

  20 okt

  Den tredje av fem webbseminarier, Cyberattacker ökar sårbarheten hos mindre teknikföretag. Patrik Sandgren, Näringspolitisk expert med ansvar för digitalisering deltar. Svante Werger MSB modererar.

  20 okt

  Checklista för säker upphandling
  Arrangör: Dataföreningen
  Medverkande är Anders Jonson, Sandra Elvin från Microsoft samt ytterligare representanter för molnoperatörer

  Säker upphandling av molntjänster23 okt

  Polisen erbjuder möjlighet till att ställa frågor om it-brott och bedrägerier.

  Polisens instagram story

   

 • Vecka 44

  27  okt

  Den fjärde av fem webbseminarier
  Nina Jelver, Bedrägeriexpert
  Eleonore Dahlberg, vd på Svensk Digital Handel deltar. Tema: Handel och digitalisering Svante Werger MSB modererar.

  27 okt

  Dags att förstärka skyddet cyberattacker Skövde
  SÄPO medverkar och presenterar
  Deltar gör Teknikföretagen, SOFF, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde och Näringslivsforum i Skövde

  Dags att förstärka skyddet cyberattacker Skövde
  29 okt

  Linköping Science Park
  Cybersäkerhet och Sveriges nuläge
  MSB medverkar i seminarium

 • Vecka 45

  3 nov

  Det femte och sista webbseminariet
  Tema: Säkerhet på nätet
  Deltar gör Karl Lallerstedt och Åsa Schwartz
  Svante Werger MSB modererar.

Följande samarbetspartners deltar i årets kampanj:

Senast granskad: 30 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan