Till innehåll på sidan

Om Tänk säkert-kampanjen 2020

I oktober arrangerar MSB och polisen för tredje året i rad kampanjen "Tänk säkert". Kampanjen är en del av EU:s informationssäkerhetsmånad. Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Tänk säkert-kampanjen fokuserar på människors beteende. Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

Årets tema är Säkra din väg in - Skydda du dig mot nätfiske och skadlig kod.

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig som kan leda till att du förlorar värdefull information.

Kampanjen riktar sig till privatpersoner och företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

För att nå ut till en bred grupp av människor och företagare i hela landet samarbetar MSB med offentliga, privata och intresseorganisationer som också vill bidra till ökad medvetenheten och kunskap i samhället.

Samarbetspartnerna genomför en rad aktiviteter runt om i landet under oktober månad.

Ett hållbart digitaliserat Sverige

Regeringens digitaliseringsstrategi inkluderar en vision om ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utvecklingen har gått snabbt och går alltjämt snabbt. Att tänka sig en vardag utan digital kommunikation och informationsbehandling är nästan omöjligt. Utvecklingen av informations- och cybersäkerheten går inte lika snabbt.

Regeringens digitaliseringsstrategi

Allt fler funktioner i samhället är beroende av nätverk och informationssystem. Det är därför nödvändigt att lägsta nivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs. Den måste höjas både i den offentliga och i den privata sektorn, både hos organisationer och individer. Lyckas det så bidrar vi alla till samhällets krisberedskap och det rustar samhället för en situation av höjd beredskap.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). I Sverige arrangeras den europeiska informationssäkerhetsmånaden av MSB.

Enisa tar fram mycket informationsmaterial gällande informations- och cybersäkerhet, inte bara i samband med informationssäkerhetsmånaden.

Om ECSM och hur ni kan registrera era aktiviteter under månadenECSM - årets kampanjfilm från Enisa ECSM - tips från Enisa om köp av teknisk produkt eller tjänst

Följande samarbetspartners deltar i årets kampanj:

Senast granskad: 28 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan