Till innehåll på sidan

Informationssäkerhetsloppan

Informationssäkerhetsloppan är ett enkelt och lekfullt sätt att väcka intresse för och öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsåtgärder för privatpersoner.

Målgruppen är ungdomar och vuxna där syftet är att öka medvetenhet och kompetens om saker man själv kan göra för att skydda sin information.

Skriv ut - vik - använd!

Det finns två olika varianter:

Loppa alternativ nummer 1Loppa alternativ nummer 2Informationssäkerhetslopporna kan användas överallt!

Vad är en loppa?

En pappersloppa (loppa) är en enkel origami som viks av ett kvadratformat papper, vilken används i till exempel lek och marknadsföring.

Hur använder man loppan?

En person håller i loppan med fingrarna underifrån, och ber en deltagare att säga en siffra. Den som håller i loppan växlar mellan dessa båda öppna insidor lika många gånger.

När denne räknat klart får deltagaren välja ett av de synliga fyra alternativen muntligt eller genom att peka på det. Den som håller i loppan läser frågan och ber deltagaren svara.

Efter svaret lyfter personen som håller i loppan, upp fliken och talar om vad det står under det valda alternativet, eller visar upp innehållet för deltagaren.

Hur viker man loppan?

  • Skriv ut loppan.
  • Klipp papperet i en fyrkant.
  • Vik papperet på diagonalen så hörn möter hörn. Vik ut pappret.
  • Vik pappret igen på andra diagonalen och vik ut det.
  • Lägg pappret med bildsidan nedåt.
  • Vik ner varje hörn mot mitten.
  • Vänd sedan på papperet.
  • Vik igen hörnen mot mitten.
  • Vik slutligen papperet på hälften och för topparna samman.
  • Sätt in fingrarna och spelet kan börja!

Senast granskad: 12 oktober 2023

Till toppen av sidan